Förändring. Fotbollsplan blir basketplan. Foto: Signalisten

Hagalund får plan för basket och boule

Hagalund ska bli trevligare – en basketplan, grillplats och en boulebana byggs i närtid. Idén kom bland annat från ungdomar i området.

  • Publicerad 14:26, 16 nov 2021

Basket bedöms som en jämlik sport som i högre grad lockar både killar och tjejer att delta tillsammans.

Grönytan med fotbollsplanen som finns på baksidan av ett av höghusen Hagalundsgatan 11-17, har upplevts som otrygg av boende.

En idé som framförts av ungdomar och idrottsföreningar är att göra om planen till en basketplan.

Nu ska detta ske. I veckan har arbetet med basketplanen påbörjats, det ska vara klart till årsskiftet.

– Att fotbollsplanen blir basketplan framkom som ett önskemål. Basket bedöms som en jämlik sport som i högre grad lockar både killar och tjejer att delta tillsammans. Det är även en social rörelseform där olika åldrar enkelt kan mötas, säger Fredrik Ahnell, fastighetsförvaltare på Signalisten.

Boule och grill

Våren 2022 startar nästa etapp, då grönytan intill ska få fler sittplatser, ytor att umgås på, grillplats och en boulebana.

På andra sidan Hagalundsgatan håller staden på att iordningställa en konstgräsplan för spontanidrott i syfte att skapa en ny mötesplats för ungdomar, mot bakgrund av brottsutvecklingen i området.