Byggplats. Bostadshuset ersätter ett parkeringsgarage. Foto: Claudio Britos

Grönt ljus för bostäder i nationalstadsparken

Staden har godkänt två nya bostadshus vid Ålkistan. Bygget har kritiserats av bland annat grannar och föreningar med naturintressen.

  • Publicerad 08:15, 15 okt 2021

Husen i sig ger också en stiligare entré till Solna än dagens betongklump.

Mitt i Solna berättade tidigare i höst om planerna på att ersätta ett parkeringsgarage i södra Bergshamra med två hus och totalt 60 lägenheter.

68 personer i bostadsområdet intill har motsatt sig bygget, främst då Bergshamra ligger inom Kungliga nationalstadsparken vilken är skyddad av stränga regler för byggnation. Husen anses också vara både för höga och fula.

Till kritikerna sällar sig även föreningar med naturintressen. "Ett enormt ingrepp", enligt Ekoparkens ordförande Richard Murray.

Detaljplan antagen

Stadens anser dock att särskild hänsyn har tagits till områdets kultur- och naturvärden. Efter en del korrigeringar av byggplanerna har nu fullmäktige också godkänt de nya husen genom att anta detaljplanen.

https://www.mitti.se/nyheter/grannar-kritiska-mot-bygge-i-skyddade-parken/repuhw!DXfWbepCoG6RITnHWO2zDA/

– Det är glädjande att man nu funnit en lösning på såväl risk- och bullerfrågor som anpassningen till nationalstadsparken, vilket möjliggör för fler att bo i denna vackra miljö vid Ålkistan. Husen i sig ger också en stiligare entré till Solna än dagens betongklump, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov ges och därefter kan själva byggnationen starta.