Salems kommun genomför varje år utbildningar i grannsamverkan, en metod som används för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden.

I år sker utbildningarna digitalt, och riktar sig främst till personer som är nya inom grannsamverkan, eller som vill få igång grannsamverkan i det egna området.

https://www.mitti.se/nyheter/inbrottsvag-i-salem-2020-trots-pandemi-och-hemmajobb/repuca!4CI7WcdxlFs3o86JiVPHQ/

Tanken är att grannsamverkan ska göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar genom att grannar ser över varandras bostäder samt ser över den inbrottsskyddet i den egna bostaden.

Nästa träff är torsdagen den 15 april. Anmälan sker via kommunens hemsida.