Så här kan korsningen Älvsjövägen-Götalandsvägen se ut i framtiden. Det kända Klockhuset har fått ett 14 våningar högt hus som fond. BRF Entrékvarteret syns bakom höghuset. Foto: Illustration: AIX Arkitekter / TMRW

Grannar protesterar mot planer på 14-våningshus

Ett 14 våningar högt hus planeras vid Klockhuset i Älvsjö. Grannarna mitt emot är upprörda. – Vi får mindre sol och mycket sämre utsikt, säger Erika Jansson, brf-ordförande. Stadsdelsförvaltningen är också kritisk mot planen.

  • Publicerad 06:40, 13 okt 2020

Byggnaden Entrékvarteret är formad som en sluten fästning, med en gård i mitten. Bara en öppning finns, i det södra hörnet vid Glasfibergatan. Där kommer sol in under 2,5–3 timmar på eftermiddagen.

Nu vill byggherren Profis bygga ett 14 våningar högt hus mitt emot öppningen. Byggnaden är tänkt att ligga bakom det gamla Klockhuset, som är ett landmärke i Älvsjö.

Det är illa, anser grannarna Erika Jansson och Kim Söderström, som Mitt i träffar en mild höstdag i början av oktober.

– Det här påverkar alla som bor här negativt. Vi får mindre sol och ljus och mycket sämre utsikt. Hela känslan här förändras, säger Erika Jansson, ordförande Brf Entrékvarteret, med 135 lägenheter.

Oroliga. Brf-ordföranden Erika Jansson och Kim Söderström, som också bor i huset, visar Entrékvarterets uppskattade gård. Foto: Sacharias Källdén

Trivs bra i huset

De två grannarna berättar om hur bra de trivs i huset, där de första invånarna flyttade in hösten 2017. Den trivseln vill de behålla.

– Det är därför vi kämpar för det här, säger Kim Söderström som har sin balkong strax intill öppningen.

Öppningen till Brf Entrékvarterets innergård, som vetter mot Glasfibergatan. Foto: Sacharias Källdén

Inte spikat än

Förslaget till detaljplan var nyligen ute på samråd och brf:en skickade då in sin kritik till stadsbyggnadskontoret. Där har man nu börjat gå igenom de synpunkter som kommit in. Utifrån dem ska förslaget bearbetas och granskas.

Ljus- och solförhållanden är en av många faktorer man tittar på.

– De som får ändrad utsikt, sol och skugga är de som bor mittemot det planerade bygget. På innergården blir det ingen större ändring, säger handläggaren Nina Mjaaland.

Hus med två delar

Det planerade bygget har två delar: en låg del på 2–4 våningar för kontor och servicelokaler (som butiker eller kaféer) och en 14 våningar hög del, som bland annat rymmer 55 bostäder.

Bygget ska alltså tillföra både arbetsplatser och bostäder. Det är värdefullt betonar stadsbyggnadskontoret i sitt detaljplaneförslag, där man också lyfter fram det nya torg som väntas gynna folklivet.

Framtida vy. Visionsbild av det planerade bygget, sett från Älvsjövägen. Den lägre delen har 2–4 våningar, den högre 14 våningar. Foto: Illustration: AIX Arkitekter / TMRW

Kritik från stadsdelen

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning är en av flera viktiga remissinstanser. Förvaltningen motsätter sig inte hushöjden, men ser andra problem med planen. Kritiken gäller att 55 bostäder tillförts de ursprungliga planerna för området Kabelverket/Älvsjöstaden (från 2012), utan att man planerat för fler förskolor eller utrett hur grönytorna ska räcka till i det redan hårt exploaterade området.

– Vi är medvetna om problematiken. Med fler bostäder kommer andra krav på grönytor. Vi har börjat studera detta och ska fortsätta att utreda det i planarbetet, säger Nina Mjaaland.

K-märkt. Det k-märkta Klockhuset i korsningen Älvsjövägen-Götalandsvägen med Brf Entrékvarteret i bakgrunden. Foto: Sacharias Källdén

K-märkta Klockhuset ett landmärke i Älvsjö

Det nya huset planeras bakom Klockhuset, i korsningen Älvsjövägen-Götalandsvägen.

Klockhuset stod klart 1920 och var länge Ericssons huvudkontor. Det är grönklassat av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den är "särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".

På 1990-talet byggdes en tillbyggnad med konferenslokaler. Fastighetsägaren Profi vill nu riva den, för att ge plats åt det nya huskomplexet.

Stockholms stadsmuseum motsätter sig inte höghuset, trots närheten till Klockhuset. Det gör däremot Skönhetsrådet, i sitt remissvar till stadsbyggnadskontoret. I övrigt är man positiv till planen.

Namnet på kvarteret är Kabelverket 2.

Visa merVisa mindre