Skadestånd. Gondolen ska få betalt av staden för ­inkomstbortfall. Foto: Nira Rodriguez Molin

Gondolen vinner 18,5 miljoner i skadeståndtvist

18,5 miljoner kronor för inkomstbortfall. Så mycket ska kommunen betala restaurangen Gondolen. Det slås fast i en ny dom.

  • Publicerad 12:37, 21 jan 2022

2018 stämde restaurangen Gondolen kommunen på 37 miljoner kronor för inkomstbortfall med anledning av störningar i samband med Slussenbygget.

I en dom från 2020 gav mark- och miljödomstolen restaurangen rätt, men skadeståndet sänktes till 18,5 miljoner.

Sista drinken på Gondolen – sen hålls krogen stängd i två år

Domen fastställd

Ärendet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. De gör samma bedömning som lägre instans och fastställer domen.

De skriver att störningarna inte skäligen borde tålts, ”särskilt med tanke på den tid de pågått och den mycket betydande förmögenhetsskada de orsakat.”

Kommunen ska även betala strax under 350 000 kronor i ersättning för restaurangens rättegångskostnader.

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan överklagas till Högsta domstolen.

Ska öppna igen

De ekonomiska problemen som uppstod, i kombination med pandemin, gjorde att Gondolen tvingades stänga i maj 2020. Just nu renoveras Katarinahusen där restaurangen ligger. Ambitionen är att dra igång verksamheten igen när det är klart.

Gondolens ägare har tidigare uppget för Mitt i att man planerat flytta tillbaka under hösten 2022.