Södra delen av Gamla Skurubron renoveras till en lokalväg för biltrafik och norra till en gång- och cykelbro. Arbetet skulle ha varit klart 2025. Men precis som Nya Skurubron försenas Gamla Skurubron. Trafikverkets nya beräkning är att den ska vara helt klar 2026.

”Arbetet med Skurubroarna har pågått hela vintern, men snö och kyla gör att allt inte kan utföras då”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

”Komplex flytt”

Dessutom har arbetet blivit mer omfattande än beräknat.

”Sedan arbetet på Gamla Skurubron startade har vi identifierat ytterligare renoveringsbehov, vilket kan förekomma när gamla byggnadsverk åtgärdas. Vi har även behövt göra en komplex flytt av fjärrvärmeledningar på gamla bron till ett temporärt läge under byggtiden. Det gör att renoveringen tar mer tid och den gamla bron beräknas bli klar 2026 istället för 2025”, skriver Trafikverket.

Trafikverket beräknar att renoveringen av den södra bron ska vara klar och öppna för trafik våren 2025, då startar ombyggnaden av den norra bron.