Mattias Lindström, ordförande i IFK Viksjö, vill lösa bullerfrågan på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Foto: Erik Lejdelin

Fotbollsplan kan få fem meter högt bullerplank

Grannar störs av ljudet från fotbollsplanen, samtidigt måste barn få spela boll. Bullerfrågan vid Sandviks bollplan är en svår nöt för kommunen att knäcka och ett fem meter högt bullerplank kan bli lösningen.

  • Publicerad 06:52, 14 sep 2021

Förslaget med bullerplanket var en konkret åtgärd som uppfyllde ljudkravet.

I maj förra året skickades ett klagomål in till kommunen. Efter att Sandviks bollplan fick konstgräs har det börjat låta betydligt mer från planen. Skolklasser med högtalarsystem på dagtid – fotbollsträningar och matcher på kvällar och helger.

I vissa fall har ungdomar kommit dit kvällstid med egna skräniga högtalare.

Anmälarna, som bor 20 meter från fotbollsplanen, skriver till kommunen att situationen har varit ”outhärdlig”. De kräver åtgärder omedelbart.

– Så här i efterhand borde vi på kommunen ha tänkt mer på vilka konsekvenser en förändring från grusplan till konstgräs kunde få, säger Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör hos Järfälla kommun.

Under sommaren hängde skyltar uppe som informerade om att halva planen var avstängd för organiserad verksamhet. Foto: Erik Lejdelin

Uppmärksammat bullerplank i Nacka

I december avslutades ett uppmärksammat fall som engagerade hela idrotts-Sverige. I flera år hade grannar till Boovallen i Nacka klagat på den höga ljudnivån från fotbollsplanen. Enligt en dom i mark- och miljödomstolen från 2019 behövde kommunen bygga bullervallar runt planen.

Men beslutet överklagades och revs upp i mark- och miljööverdomstolen.

Barn som spelar fotboll är inte att jämställas med industribuller.

Domen kom i samma veva som frågan om ett bullerplank utreddes i Viksjö. Enligt kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen överklagan anser de att miljö och bygglovsnämndens beslut om ett bullerplank är alltför hårt och avviker kraftigt från domen i Boovallen och Naturvårdsverkets nya riktlinjer.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre

Gjorde en bullerutredning

Kommunen beställde en bullerutredning och den visade mycket riktigt att ljuden var så pass höga att de kunde vara ”en olägenhet för människors hälsa”. Fritidsförvaltningen föreslog flera åtgärder i dialog med miljö- och bygglovsnämnden, som är den beslutsfattande myndigheten.

Miljö och bygg tog fasta på lösningen med ett bullerplank, som enligt bullerutredning behövde vara så hög som fem meter.

– Vi hade flera andra lösningar, som att begränsa användningen av planen på olika sätt, men de uppfattades nog som otydliga. Förslaget med bullerplanket var en konkret åtgärd som uppfyllde ljudkravet, säger Pernilla Järverot.

Chockbesked

Innan planket var på plats så fattades beslutet att halva fotbollsplanen skulle stängas av. För IFK Viksjö kom beskedet som en chock i början på sommaren.

– Vi hade inte blivit tillfrågade alls i början av den här processen och vi hade inte förstått att en bullerutredning hade gjorts. Men efter det beskedet har vi haft en jättebra dialog med kommunen, säger Mattias Lindström, ordförande i IFK Viksjö.

Fritidsdirektören. Kultur- och fritidsdirektören Pernilla Järverot säger att de var för snabba med att föreslå ett bullerplank. Foto: Vallentuna kommuns pressrum

Vi tycker inte att ett bullerplank är rätt väg att gå.

Drog i handbromsen

Fritidsförvaltningen drog efter interna diskussioner i handbromsen angående bullerplanket – de ville prova andra lösningar.

– Vi var ju med och tog fram förslaget men vi hamnade nog lite fel i att vi ville ha en snabb lösning. Vi borde också ha breddat dialogen tidigare och pratat mer med övriga verksamheter, föreningar och skolor, säger Pernilla Järverot.

De överklagade beslutet till miljö- och bygglovsnämnden, men papperen kom inte in i tid. IFK Viksjö skickade då iväg en egen överklagan – som godkändes. Planen öppnades upp igen eftersom kommunens beslut då inte vunnit laga kraft.

– Vi tycker inte att ett bullerplank är rätt väg att gå. Dels kostar det mycket pengar, dels tror vi att det kommer öka otryggheten när insynen försvinner. Sen kan man enligt de senaste riktlinjerna inte klassa barn som idrottar som buller, säger Mattias Lindström.

Han säger att föreningen nu arbetar tillsammans med kommunen för att hitta andra lösningar som minskar oljudet från planen.

Mattias Lindström, ordförande i IFK Viksjö, säger att föreningen har en bra dialog med kommunen om hur de ska lösa frågan. Foto: Erik Lejdelin

Plank kan bli lösningen

Men frågan är om insatserna kommer att räcka. För människor som idrottar ger ifrån sig ljud. Enligt kommunen kan det bli aktuellt med nya åtgärder på planen – och ett bullerskydd kan till slut bli lösningen.

För att bringa ännu mer klarhet har kommunen beställt en fördjupning av bullerutredningen.

– Vi hoppas att vi utifrån den kan se mer exakt vad som orsakar problemet och sätta in rätt åtgärder i bredare dialog och med ett fokus på helheten, säger Pernilla Järverot.

Nu ligger bollen hos Länsstyrelsen som bedömer IFK Viksjös överklagan. Även om förslaget om ett bullerplank dras tillbaka måste Läns­styrelsen utreda frågan eftersom den överklagats. Det kan ta upp emot ett år.

Mitt i har sökt grannarna som klagat. De vill inte ställa upp för en kommentar.

Så säger de nya riktilinjerna

Riktvärden för industribuller bör inte användas för buller från idrottsutövning utomhus.

Ljud från idrottsplatser är väldigt varierande, både i ljudstyrka och varaktighet.

Om man lägger för stor vikt på decibelvärden kan man fastna i långa och upprepade ljudmätnngar. Istället ska man titta på när och hur mycket planen används för att sedan vidta åtgärder som möjliggör bibehållen verksamhet.

En högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från människor.

God dialog mellan kommun, förening och närboende är av största vikt för att minska risken för störningar.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre