– Våra broar är viktiga och knyter ihop staden. Vi vill göra Stockholm till en stad med mer plats för gång, cykel- och kollektivtrafik och det här är en del av det arbetet, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Västra sidan av bron har i dag en dubbelriktad gång- och cykelbana. De förelås breddas – från ungefär fyra till sex meter – genom att körbanan för bilar görs smalare. Planen är även att höja gång- och cykelpassagerna och göra dem genomgående.

– Det är ett stråk som binder samman Södermalm med Sjöstan, Hammarbyhöjden och övriga Söderort. Där finns stora flöden av gångtrafik och med det utmaningar vi vill göra något åt.

Västra sidan, det vill säga vänstra i bild, kan få mer utrymme får gående och cyklister. På östra sidan kan det blir renodlad gångbana.

Västra sidan, det vill säga vänstra i bild, kan få mer utrymme får gående och cyklister. På östra sidan kan det blir renodlad gångbana.

Johanna Wallén

En cykelbana tas bort

Utöver trafikkontorets förslag ska den rödgröna majoriteten skicka med ett tillägg om att på östra sidan av bron ta bort den enkelriktade cykelbanan för att där skapa en renodlad gångbana.

– Det är för renodla trafikflödena och undvika eventuella konfliktytor på den sidan. Det är också viktigt att förstärka länken för gångtrafikanter. Genom att bredda gångytorna ger vi också alla i Hammarby sjöstad en liten morot att våga fortsätta till fots till Söder, i stället för att gå till Gullmarsplan och ta tunnelbanan.

Sjöstadsborna Christina och Anders Wriglert tycker det är ett bra förslag, men menar att det nog kan bli lite rörigt i praktiken.

Sjöstadsborna Christina och Anders Wriglert tycker det är ett bra förslag, men menar att det nog kan bli lite rörigt i praktiken.

Johanna Wallén

Försiktigt positiva

Förslaget låter som en bra idé – frågan är bara om det blir friktionsfritt i verkligheten. Det säger Sjöstadsborna Anders och Christina Wrigert. De går här ofta och tror inte att alla cyklister kommer att följa omläggningen.

– De kommer cykla här på östra sidan även om det bara är gångväg. De cyklar redan mot riktningen här eftersom många inte orkar cykla över till andra sidan, säger Christina.

Som för att understryka hennes poäng susar två cyklister förbi, mot enkelriktat. Anders tror dock att elsparkcyklarna blir ett större problem.

– Finns det en cykelbana parallellt så håller de flesta sig till den. Tas den bort kommer de att köra över hela gångvägen.

Oscar Olsson bor på Lilla Essingen och cyklar över Skansbron på väg till jobbet. Bökigast tycker han är trevägskorsningen Skansbrogatan/Rutger Fuchsgatan, där man ofta måste korsa vägen.

Oscar Olsson bor på Lilla Essingen och cyklar över Skansbron på väg till jobbet. Bökigast tycker han är trevägskorsningen Skansbrogatan/Rutger Fuchsgatan, där man ofta måste korsa vägen.

Johanna Wallén

Känner sig osynlig

Över bron cyklar Oscar Olsson för att ta sig till jobbet. Sträckans största problem tycker han finns vid brons norra del, när man ska ta sig vidare till eller från Rutger Fuchsgatan.

– Då måste man över vägen och där känner man sig ganska osynlig som cyklist. Men det är bra att de vill främja cyklandet, nu är det lite smalt här.

Dragit lärdomar

Samtidigt har senaste tidens upprustningar av underlaget på Västerbron och Liljeholmsbron inte gått helt smärtfritt. Många cyklister har varit missnöjda med de resultaten.

Vad tar ni med från det till det här projektet?

– Vi har definitivt lärt oss vilka material som fungerar på vilket sätt och hur vi kan ställa krav på det som upphandlas, säger Lars Strömgren (MP).