Längs Långholmsgatan västra sida – mellan Folkskolegatan och Hornsgatan – vill staden förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

– Det är en del i vår idé att i Stockholm skapa mer utrymme för fotgängare och hållbara transportslag, samtidigt som vi skapar mer vistelseytor, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Det sker genom en bredare cykelbana som avskiljs från biltrafiken. Trottoar, busshållplats och bussfil flyttas ut ett snäpp genom att ta en bilfil i anspråk.

– Det skapar även bättre flöden för bussarna eftersom på- och avstigning blir enklare. Tidigare har det varit väldigt trångt vid hållplatsen.

Mellan Folkskolegatan och Bergsunds strand blir cykelbanan 2,4 meter bred och skiljs av från bilvägen med en liten barriär.

Mellan Folkskolegatan och Bergsunds strand blir cykelbanan 2,4 meter bred och skiljs av från bilvägen med en liten barriär.

Stockholms stad

Nytt litet torg

Vistelseyta skapas också genom att stänga av genomfarten för bilar till Hornsgatans sista kvarter. I stället blir det ett litet torg med träd och bänkar.

– Vissa tider på dygnet ligger solen så att hela platsen badar i ljus. Vi skapar ett litet smultronställe vid Hornsgatans förlängning som vi hoppas fler kan upptäcka.

Den som ändå vill ta sig dit med bil får i stället köra en omväg. För den som kommer österifrån på Hornsgatan blir det en omväg på 1,3 kilometer.

– Det handlar inte om några större flöden och nu blir det mindre genomfartstrafik. Den som behöver lasta och lossa där kan fortfarande göra det.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Klara B Orreteg

Cykelställ mot terror

I Hornsgatans avgränsning mot Långholmsgatan ska cykelställ anläggas i form av kraschtestade pollare som ska "förhindra antagonistiska angrepp med motorfordon".

– De här cykelställen kan stå emot att någon kör in mot platsen. Det finns synpunkter på utformningen av terrorhinder, men här tycker jag vi förenar form och funktion på ett bra sätt.

För att undvika att bilköerna i södergående riktning på Långholmsgatan växer när en fil försvinner så ska bilister tillåtas svänga vänster samtidigt som bussarna gör det, till skillnad från i dag då bussen svänger ostört.

Trafikkontorets bedömning är att kapaciteten för motorfordon blir densamma som innan förändringarna.