Kollats upp av Säpo. En förskola i Stockholm tvingas stänga efter att Säpo larmat om att huvudmannen kan ägna sig radikalisering. Foto: Sacharias Källdén

Förskola stängs i Stockholm efter larm från Säpo – risk för radikalisering

Stockholms Stad har beslutat att stänga en förskola i Järva. Detta efter att ha tagit del av ett yttrande från Säkerhetspolisen.

  • Publicerad 11:43, 1 jul 2022

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att återkalla godkännandet att bedriva förskoleverksamhet för en huvudman i Stockholm. Det här gäller från och med den 17 augusti.

Det finns flera anledningar, enligt Stockholms stad.

Brist på insikt. Huvudmannen har en enligt utbildningsnämnden stora brister i sina kontakter med myndigheter, hur ekonomin redovisas och hur bokslut ska göras.

Ekonomisk misskötsamhet. Det ska finnas en mycket problematisk bild kring företagets ekonomi. Utbildningsförvaltningens granskning visar på stora brister.

Lämplighet att bedriva förskola. Yttrandet som utbildningsförvaltningen har tagit del av visar att Säpo anser att en person med "bestämmande inflytande över verksamheten" i flera decennier varit en central person för spridandet av totalitär islamistisk ideologi.

– Ärendet har en stor sekretess, men vi har tagit del av yttrandet från Säpo som beskriver en risk för radikalisering. Vi har gjort en bred granskning som ligger bakom det här beslutet, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholm.

Skola stängdes i maj

Huvudmannen har både en skolenhet i söderort och en förskoleenhet i Järva. Skolinspektionen tog del av Säpos yttrande i samband med att skolan tvingades stänga i maj.

– Det Säpo har gjort är att vi har tagit fram ett yttrande som vi lämnat till skolinspektionen efter en begäran av dem. Vi är inte inblandade i själva beslutsfattningen. Jag kan inte spekulera, men vårt yttrande kan ha legat till grund för deras beslutet, säger Fredrik Hultgren-Friberg, presstalesperson på Säkerhetspolisen.

Skolinspektionen stänger muslimsk friskola i Rågsved

Cirka 60 barn berörs

Det som hände när skolinspektionen i maj drog tillbaka tillståndet för skolan var att Utbildningsförvaltningen påbörjade en granskning av förskolan i Järva med samma ägare, vilket nu alltså resulterat i att även förskolans tillstånd dras in.

Samtliga vårdnadshavare till de cirka 60 barn som går på den berörda förskolan ska under dagen få ett brev med information om vad som skett, samt att deras barn erbjuds en plats på en kommunal förskola i området.

– Det kommer finnas plats för de här barnen i någon annan förskola, det har vi säkerställt, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

– Alla föräldrar som utbildningsförvaltningen har kontaktuppgifter till har fått information om hur de ska ställa barnen i kö. Vi kommer skyndsamt se till att de får en förskoleplacering. Stadsdelen har lediga platser, säger Kim Lagerquist, förskolechef i Rinkeby-Kista.

Oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) tog upp frågan om förskolan på kommunfullmäktige i maj och är nu glad över det beslut som fattats.

– Religiös påverkan hör varken hemma i skolan eller i förskolan. Om skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte är lämplig för en grundskola ska de inte heller bedriva en förskola, säger Kadir Kasirga.