Stängd. Förskolan Brandliljan har varit stängd sedan 8 mars. (Illustrationsbild). Foto: Mostphotos

Förskola i Hässelby håller stängt efter covid 19-utbrott

Förskolan Brandliljan i Hässelby håller stängt sedan måndagen den 8 mars sedan personalen insjuknat i covid-19. Det är tredje förskolan i Hässelby som tvingats stänga tillfälligt på grund av pandemin.

  • Publicerad 16:41, 16 mar 2021

Alla sjuka håller sig hemma

En stor del av de 13-14 anställda har varit hemma sjuka den senaste tiden.

– Smittspårning pågår och hur detta gått till är otroligt svårt att svara på just nu. Alla sjuka håller sig hemma och vi tar inte in vikarier just för att minska smittspridningen, säger Birgitta Thulén, förskolechef på Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning.

68 barn går på Brandliljan. Nu till på måndag planerar man att öppna igen.

– Vi har hela tiden hållit öppet för barn med föräldrar med samhällsviktiga jobb. Det klarar vi av, säger Birgitta Thulén.

Mamma: Personalen sliter

Marina Turial är en av föräldrarna som tvingas hålla barnen hemma. Förutsättningarna för personalen gör det svårt för dem att följa råd och rekommendationer, menar hon.

– Det var personalbrist redan tidigare. De följer riktlinjerna så gott de kan, men på grund av personalsituationen har de svårt att kunna dela upp barnen i mindre grupper. Arbetsmiljön ska vara hållbar och personalen måste kunna anpassa verksamheten till läget, säger hon.

Stängd. Förskolan Brandliljan har varit stängd sedan 8 mars. (Illustrationsbild). Foto: Mostphotos

Går det bra med barnen hemma?

– Vi jobbar hemifrån och det är svårare med barnen hemma, men det går. Barnen saknar dock förskolan.

Även förskolorna Gröna katten och Äppelgården i Hässelby gård har tidigare i vinter varit tillfälligt stängda på grund av större smittspridning hos personalen.

"Är väldigt noga"

– Förskolepersonalen gör det fantastiskt bra, men ibland sprids smittan ändå. Vi är väldigt noga med att stänga förskolorna när det krävs. Vi städar extra, förstärker hygienrutinerna, håller avstånd och försöker vara ute så mycket som möjligt, säger Birgitta Thulén.

Har personalen förutsättningar att följa riktlinjerna?

– Det tycker jag. De har fått utbildning i basala hygienrutiner och är medvetna om vikten av att hålla avstånd.

Berörda föräldrar på Brandliljan kommer få avdrag på barnomsorgskostnaden.

Barnen uppmanas vara i förskolan under pandemin

Skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen och förskolepersonal har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor.

Folkhälsomyndigheten hävdar att den generella regeln bör vara att barn går i förskolan under pandemin. Barn får mildare symptom av covid-19 än vuxna. Barn har också ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan.

Förskolepersonalen ska ges förutsättningar att följa de allmänna råden under pandemin, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån när det är möjligt.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre