Flera nya cykelstråk på gång i Vasastan

Stadsdelsnämnden har inga invändningar mot trafikkontorets reviderade cykelplan med flera planerade stråk i Vasastan och på Norrmalm. Nämndens ordförande ser däremot gärna ett tillägg – trafikvett för cyklister.

  • Publicerad 11:05, 28 nov 2021

Om du har kört bil i USA så vet du att det i vissa korsningar är tillåtet med högersväng trots rött ljus.

Östermalms stadsdelsnämnd sa nyligen nej till vissa planerade cykelstråk i stadsdelen.

På Norrmalm fick däremot trafikkontorets cykelplan grönt ljus.

– Vi har ingen speciell erinran om cykelplanerna, men jag skulle uppskatta att man även tog in frågan om att cyklister måste ha åtminstone grundläggande trafikvett, säger Petra Gardos Ek (M), ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.

Om denna utbildning ska ske via kampanjer eller på annat sätt låter hon vara osagt.

Ett av trafikkontorets förslag är att tillåta högersväng för cyklister även vid rött ljus, vid vissa korsningar.

Petra Gardos är tveksam till detta.

– Så länge cyklisterna sköter sig som i dag – det vill säga inte så bra – är det inte någon god idé. Det kommer att drabba gående på övergångsstället.

Hon säger att så länge man håller sig till regler brukar det gå bra men att hon anser att cyklister generellt inte är så bra på att följa regler.

– Om du har kört bil i USA så vet du att det i vissa korsningar är tillåtet med högersväng trots rött ljus. Där flyter det bra men de är också vana vid det.

CYKELSTRÅK. Gävlegatan med sina breda trottoarer och Norra tornen i fonden. Här föreslås en ny länk i huvudcykelnätet. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Hur blir det då med p-platserna i samband med att cykelbanorna blir fler– minskar antalet på bekostnad av cykelstråken?

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) hälsar via sin pressekreterare att det är i varje enskilt projekt som staden har att ta ställning till om eventuella p-platser behöver flyttas eller tas bort.

Petra Gardos Ek har i alla fall sin åsikt klar.

– Med färre parkeringsmöjligheter i en redan ansträngd stadskärna blir det ännu mer av att åka runt och leta p-plats och därmed mer utsläpp från bilar. Jag tycker att bilen har sin plats i stan, jag kör själv bil.

Gard Nergaard, 28, bor på Torsplan strax intill Gävlegatan,och cyklar varje dag.

Utökat cykelstråk på bland annat Gävlegatan tycker han är en bra idé.

– Bilarna tar jättemycket plats. Att sätta sig ensam i en bil och köra i stan, det är för mig en arrogant handling. Man blir farlig för mjukare trafikanter som gående och cyklister och spyr ut avgaser.

– Många kör som om de ägde vägen. Livsfarligt, säger han och tillägger att han använder långfingret flitigt mot bilister. Även om det inte är den mest konstruktiva lösningen i trafiken.

Gard köpte sin cykel begagnad för ett år sedan.

– Det är en skräpcykel. Men jag skrev en vals åt den för att den ska ta mig säkert genom stan. En mjuk vals, säger han och cyklar iväg upp mot Vanadisplan.

CYKELVALS. Gard Nergaard har skrivit en vals åt sin cykel. Denna kyliga dag hade han tappat ena vanten, men det hindrade honom inte från att cykla iväg. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Rune Segerblad, 70, är pensionär och bor på Söder. Han är denna kyliga måndagsmorgon på väg till läkaren på Gävlegatan.

– Det är bra att gynna cyklisterna. Bilar i stan är ett otyg.

Själv kör han ändå bil ibland. Men cyklar han?

– Nej. Hade jag varit 15 år yngre hade jag gjort det, men jag känner mig för utsatt. Jag provade häromåret att cykla i Berlin men gav snabbt upp.

Rune menar att parkeringsplatser för bilar måste få finnas men att det gäller att hitta en balans.

– Det behövs absolut en ”tvärbana” för cyklister, som här på Gävlegatan. Titta vilka breda trottoarer, det är ju rena boulevarden här. Nog finns det plats för både cyklar, gående, bilar och p-platser.

GÄVLEGATAN. ”En boulevard med gott om plats för både bilar och cykelbanor”, enligt Rune Segerblad. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Så här ser planerna ut

◗ Huvudnätets dragning flyttas från Regeringsgatan till Malmskillnadsgatan och Döbelnsgatan.

◗ Det primära stråket på Strömgatan flyttas till Fredsgatan, som nu är avstängd för biltrafik.

◗ Gävlegatan blir ny länk i huvudnätet för att underlätta tillgänglighet mellan Vanadisplan och Solna.

◗ Norra Dalagatan mellan Odenplan och Vanadisvägen blir en del av huvudnätet.

◗ Upplandsgatan och Norrtullsgatan blir del av huvudnätet, som länk mellan Norra Bantorget och Norrtull.

◗ Tegelbacken. Nya kopplingar föreslås för att komplettera befintligt primärt nät.

◗ Jakobsbergsgatan, ny länk i huvudnätet mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.

◗ Olof Palmes gata inklusive Brunkebergstunneln och David Bagares gata för att göra cykelnätet mer finmaskigt och som alternativ koppling mellan primära stråken på Vasagatan och Birger Jarlsgatan.

Visa merVisa mindre

Cykelolyckorna har minskat

Cyklister är överrepresenterade i olycksstatistiken, sett till andelen som cyklar. 2019 var cyklister inblandade i 30 procent av trafikolyckorna.

Samtidigt har de allvarliga olyckorna minskat, trots att cykeltrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. Det tyder på att det har blivit säkrare att cykla i Stockholm.

Antalet olyckor mellan cyklister och fotgängare är relativt få. De utgör 2 procent av alla trafikolyckor.

Källa: Stockholms stads cykelplan

Visa merVisa mindre

Att sätta sig ensam i en bil och köra i stan, det är för mig en arrogant handling