Louise Ajnesjö, boende i Hässelby och fritidspolitiker för M, är en av många som klagat på farthindren på Maltesholmsvägen. ”De är för många och för höga”, säger hon. Foto: Stefan Källstigen

Flera klagomål på de nya farthindren i Hässelby

Farthindren i Hässelby-Vällingby ska öka säkerheten för cyklister och gående och trafikkontoret anser dem som helt nödvändiga för att bilister ska sänka farten. Men när arbetet nu är klart på Maltesholmsvägen är klagomålen många. Nu ska staden nu se över åtgärderna.

  • Publicerad 20:25, 16 nov 2020

Utryckningsfordon kommer få problem

64 trygghetsgåtgärder på 18 vägar till en kostnad av 80 miljoner kronor. Det har staden satsat på för att göra gatorna i Hässelby-Vällingby tryggare för cyklister och gående.

Men när det två år långa arbetet nu närmar sig sitt slut låter inte klagomålen vänta på sig.

Hundratals negativa Facebook-inlägg

Det gäller främst de åtta farthindren på Maltesholmsvägen, som blev klara i oktober.

Lika många åtgärder har införts på Sandviksvägen. Upphöjda övergångsställen och så kallade busskuddar präglar nu stora delar av gatorna.

På Facebook har hundratals negativa inlägg postats om åtgärderna. En av dem som reagerat är Hässelbybon Louise Ajnesjö.

Staden har satsat 80 miljoner kronor på trafikåtgärderna i Hässelby-Vällingby. Foto: Stefan Källstigen

– Vägguppen är för många och för höga. Utryckningsfordon kommer att få problem och bilister skrapar i underredet. Det är som en berg- och dalbana som förmodligen bara ökar bilköerna. Det finns bilar som svänger ut i gatan mot mötande trafik för att inte köra upp på fartguppen, säger Louise Ajnesjö.

Louise Ajnesjö är även fritidspolitiker och ersättare för Moderaterna i stadsdelsnämnden och är alltså kritisk mot satsningen som det blågröna styret i Stockholms stad står bakom.

– Jag har bott här sedan början på 70-talet och jag har aldrig sett Maltesholmsvägen som hårt utsatt av trafikolyckor. Nu är det som att farthindren aldrig tar slut, säger hon.

Det finns också dem i Hässelby Gård som välkomnar guppen. Eivor, som bor längs Maltesholmsvägen, är en av dem.

– Jag är mycket tacksam. Bilisterna tvingas nu sänka farten och trafiksituationen har blivit betydligt bättre. Och det störande ljudet från vägen minskar mycket för oss grannar, säger hon.

Flera olyckor

Ansvariga i staden menar att det körs, och har körts, för fort på såväl Maltesholmsvägen som Sandviksvägen. Enligt Transportstyrelsens statistik har fyra allvarliga olyckor inträffat på Maltesholmsvägen de senaste 10 åren, varav en var en dödsolycka.

129 klagomål har kommit in till trafikkontoret om de två vägarna under knappt två års tid. I år är det alltjämt farthindren det klagas på och som sticker ut.

Men är de för höga?

– Vår första bedömning är att busskuddarna ser ut att vara rätt byggda, men vi kommer att utreda detta. Det är också svaret vi gett invånarna, säger Susanna Lennström, trafikkontorets projektledare.

Louise Ajnesjö, boende i Hässelby, är en av många som klagat på höga och många farthinder på Maltesholmsvägen. Foto: Stefan Källstigen

Det ska bli säkert för fotgängarna och cyklisterna

Enligt henne ska busskuddarna vara utformade så att bilar måste minska hastigheten kraftigt.

– Om förarna kör snabbt och bromsar ner tvärt så att fjädringen är i botten när man kör på busskudden så kan den upplevas som skarpare än om man kör försiktigt, säger hon.

Fartguppen anses nödvändiga

Staden har ett trafiksäkerhetsprogram där målsättningen är att andelen bilister som håller hastighetsgränsen ska upp på 98 procent. Bara hälften av stadens bilister höll hastigheten år 2009. Detta enligt antaganden som staden gjort baserat på trafikmätningar.

På Maltesholmsvägen, vars 50 km/h-gräns snart ska sänkas till 40 km/h enligt nya beslut, anser trafikkontoret att fartguppen är nödvändiga för att farten ska sänkas.

"Stödjer trafikanterna att hålla hastigheten"

– År 2016 låg 85 procent av bilisterna på hastigheter på upp till 50-55 kilometer i timmen på Maltesholmsvägen, enligt olycksstatistiken och trafikmätningar. Det är mer än 10 kilometer i timmen över den nya beslutade gränsen på 40 km/h, säger Susanna Lennström.

– Det ska bli säkert för fotgängarna och cyklisterna och vi ska stödja trafikanterna att hålla hastigheten.

Införandet av den nya hastighetsgränsen på 40 km/h på Maltesholmsvägen dröjer dock i praktiken.

– Vi planerar att skylta om hastighetsbegränsningen på vägen så snart som möjligt efter att gatuarbetena och vägmarkeringarna är klara, säger Lennström.

Här är gatorna i Hässelby-Vällingby som staden infört trafikåtgärder på

I augusti 2018 beslutade trafiknämnden om trafiksäkerhetsåtgärderna till en investering om 80 miljoner kronor. De här gatorna i Hässelby-Vällingby har fått eller får trafiksäkerhetsåtgärder under 2019-2020.

Åtgärderna är i form av busskuddar, avsmalningar, refuger, asfaltsgupp och i ett fall en rondell.

Astrakangatan, 5 åtgärder

Bergslagsvägen, 2 åtgärder

Björnmossevägen, 2 åtgärder

Ekvägen, 2 åtgärder

Loviselundsvägen, 3 åtgärder

Maltesholmsvägen, 8 åtgärder

Melongatan, 2 åtgärder

Persikogatan, 2 åtgärder

Råckstavägen, 5 åtgärder

Sandviksvägen, 8 åtgärder

Skattegårdsvägen, 5 åtgärder

Solleftegatan, 3 åtgärder

Sörgårdsvägen, 5 åtgärder

Täbylundsvägen, 1 åtgärd

Vällingbyvägen, 4 åtgärder

Växthusvägen, 2 åtgärder

Ångermannagatan, 4 åtgärder

Årevägen, 1 åtgärd (ny rondell, korsningen Jämtlandsgatan)

Totalt antal åtgärder: 64

Visa merVisa mindre

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby

Platserna för åtgärder har valts utifrån fem kriterier:
Låg hastighetsefterlevnad.
Många olyckor.
Närhet till skola.
Röda kvalitetsavvikelser enligt metoden Rätt fart i staden.
Sträckor där hastigheten höjts av staden.