Sollentunapolisen flaggade i augusti i fjol för att barn i lågstadieåldern knyts till kriminella gäng.

– Åldern då man tappar tron på skola och jobb blir lägre, sa Christoffer Bohman, före detta lokalområdespolischef i Sollentuna polisområde.

 Han berättade då även att det förekommer barn som redan i lågstadieåldern intagit en kriminell identitet.

Ett exempel i lokalpolisområdet är en pojke i yngre tonåren som har sålt narkotika sedan han var åtta år, enligt en dom från förvaltningsrätten. Nu har pojken omhändertagits enligt LVU, lagen om vård av unga.

Två nätverk i Sollentuna

I Stockholmsområdet finns det just nu 52 kriminella nätverk och ungefär 1 500 personer knutna till kriminella gäng, enligt polisen.

Två av gängen finns i Sollentuna och både Tureberg och Edsberg finns med på polisens lista över Sveriges 60 utsatta områden, Tureberg som ”riskområde” och Edsberg som ”utsatt område” vilket är snäppet under på skalan.

Kommunen har satt upp som mål att inte ha några utsatta områden 2030. Polisen i Sollentuna står bakom målet, och ser det som realistiskt.

– Vi jobbar jättemycket tillsammans med kommunen med unga i riskzon för att förhindra att de kommer in i gäng. Det handlar om samverkan med socialtjänsten och fältare till exempel. Långsiktigt handlar det också om socioekonomiska faktorer. Skola, bostäder och arbete, säger Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.