Redan i helgen började entusiastiska skidåkare själva spåra på de övre ängarna i Rudan.

Men det var först efter att det ymniga snöfallet avtog i början av veckan som två preparerade skidspår i går började ta form i Rudan – ett 3,3 kilometer långt på de övre ängarna och ett 2,2 kilometer långt i elljusspåret.

Prognosen visar någon plusgrad i veckan, och eventuellt regn. Hur påverkar det spåren?

– Bara det inte börjar regna så ska spåren hålla. Helst bör det hålla sig nära nollan eller under, säger Magnus Andersson, ordförande i den lokala skidklubben Jordbänningarna.

Klubben har också snökanoner att använda, men då krävs först kallare temperaturer.

– Om det blir en ihållande kall prognos, gärna med rejäl kyla i minst två dygn och tjäle i marken, då sätter vi i gång dem, säger han.

Klubben gick tidigare i höst ut och aviserade att de måste höja spåravgiften i år för konstsnöspåret i och med ökade energipriser.

– Därför är det också viktigt att vi vet innan vi sätter i gång snökanonerna att det inte kommer att spöregna några dagar senare, säger Magnus Andersson.

Men de spåren som preparerats i Rudan nu i veckan består enbart av natursnö så de är gratis att nyttja.

– Ingen blir gladare än vi i klubben att det har kommit så mycket snö, snökanonerna är ju egentligen ett nödvändigt ont, säger Magnus Andersson.