Så här fint ska det se ut när Fatbursparken är klar efter ombyggnaden. Foto: White/Tegmark

Fatbursparkens upprustning försenas

Södermalmsborna får vänta ytterligare två år tills Fatbursparkens upprustning är färdig. Markförhållanden fördröjer projektet.

  • Publicerad 15:00, 22 feb 2021

Upprustningsarbetet av Fatbursparken vid Medborgarplatsen har skett etappvis sedan starten mars 2020. Arbetet har tidigare försenats på grund av trassel med markförhållanden och nu har arbetet kring den nordvästra delen av parken, som omfattar Mariagårdstäppan, fått ett tillfälligt uppehåll.

Det som förhalar projektet är nya uppgifter som behöver kontrolleras efter att Stockholms stad sökt bygglov för konstruktionen Tvärstråket i parken.

Tillfälligt stopp

– Vid Mariagårdstäppan finns det underliggande konstruktioner för tågtrafiken. Vi vill säkerställa att vi kan utforma tvärstråket som det är projekterat. Därför har vi stoppat kommande arbeten tillfälligt, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret.

Området i den nordvästra delen vid Mariagårdstäppan kommer att vara fortsatt avstängd till dess att arbetet återupptas igen.

Upp till ett år

– Granskningen beräknas ta upp till ett år, men kan också ta kortare tid. Så snart granskningen genomförts och vi fått bygglov sätter vi i gång upprustningsarbetena i den här delen av parken. Parken beräknas färdigställas senast våren 2023, säger Christina Winberg.

Områdena vid Mittstråket och Fatbursparkens centrala delar är däremot besiktigade och öppna för allmänheten.