Färre Tyresöpar med hemmaboende barn separerar. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Förra året var det 327 hemmaboende barn mellan åldrarna noll och 21 vars föräldrar separerade, vilket är det lägsta under de åtta år som mätningarna utförts.

Högst antal de senaste åtta åren var 2020 då det var 435 barn vars föräldrar separerade.

Enligt en medarbetare på socialtjänsten är det svårt att säga vad det beror på, men en av orsakerna kan vara att fler par inte har de ekonomiska förutsättningarna att skilja sig.

Medarbetarens tips till föräldrar som har det tufft är att försöka se till barnets bästa i varje situation och att gärna redan i ett tidigt skede söka stöd, till exempel genom familjerådgivningen som kommunen erbjuder.