Botkyrka/Salem

Det totala antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 7 909 personer, vilket motsvarar 13,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Det är en minskning med 11 procent jämfört med året dessförinnan.

Andelen var ändå näst högst i hela länet. I grannkommunen Salem var samma siffra 8,6 procent eller 802 personer.