SL:s trafikförändringar är ute på remiss hos kommunerna och flera förslag påverkar Solna.

"Smärre justeringar" föreslås i tidtabellen för pendeltågen under sommar och utanför rusning.

Tunnelbanans blå och röda linje föreslås vidare få glesare trafik, från 10-minuterstrafik till 12-minuters utanför rusningstid.

Inte okej, tycker oppositionsrådet Lars Rådén (M) som anser att Solna måste markera skarpt mot SL.

– Solna är extremt beroende av kollektivtrafiken, 64 procent har ett SL-kort och då ska vi ha mer, inte mindre, kollektivtrafik. Det är oacceptabelt.

Två miljarder back

Det får konskevenser, varnar Rådén.

– Under pendelkaoset märkte vi hur det blev mer trafik på vägarna. Med sämre turtäthet och trängre i vagnarna kommer det att ske igen: fler väljer bilen.

Sara Kukka-Salam (S) säger att SL:s utskick nu analyseras.

– Min ingång är självklart att vi inte ska ha några försämringar. Jag tycker att regionen varit tydlig med att de vill ha dialog med oss kommuner. Vi kan Solna bäst och kommer att inkomma med svar när vi analyserat helheten.

Bakgrunden till SL:s aviserade nedskärningar är ett minskat resande sedan pandemin och nära två miljarder i underskott.

Det kan slå särskilt hårt mot busstrafiken: 21 linjer i länet kan läggas ned. I Solna drabbas i så fall linje 561 (Jakobsberg-Frösunda-Karolinska).

En annan förändring som föreslås är att erkänt struliga 113 (Blackeberg-Solna C) helt skippar Huvudsta. I stället kan buss 129 (Brommaplan-Solna C) få ta över Huvudstaresenärerna.

De förändringar som verkställs träder i kraft 1 december.