Elsie Mann och Lena Holmberg som bor i Bagarby sitter i solen i Malmparken. De hör båda till de knappt 50 procent i området som röstade. Att så många valde bort möjligheten kan bero på att de inte orkade eller att de känner att de inte vet tillräckligt, tror Lena Holmberg.

– Och folk känner utanförskap, de känner sig inte företrädda av de etablerade partierna. Jag tycker ändå att partierna var här en hel del under valrörelsen, inte bara Socialdemokraterna utan flera av dem, säger Elsie Mann.

"Som en protest"

På Malmvägen promenerar Helena Mubatsi och hennes styvson Dalton Mumbere. De bor också i området.

– Jag förtidsröstade i år. Att många här inte röstar alls beror på att en del inte förstår svenska, och en del bryr sig inte. När han dansken Paludan var här och brände Koranen blev många muslimer arga för att han fick göra det och fick polisskydd. Jag tror att en del av dem struntade i att rösta som en protest, säger Helena Mubatsi.

Dalton Mumbere har bara varit i Sverige i två månader och fick inte rösta.

– Men jag skulle ha röstat om jag hade fått och om jag hade vetat om hela situationen och vad alla partier vill, säger han.

"Viktigt för demokratin"

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) anser att det rekordlåga valdeltagandet är "beklagligt".

– Att säkerställa ett högt valdeltagande är viktigt för demokratin och för att alla ska känna delaktighet. Vi har inte hunnit analysera vad det här beror på, men spontant tänker jag att det kan ha påverkat att vi inte hade valstugor på Turebergs torg i år. Samtidigt ser vi ett minskat röstdeltagande i hela landet, säger han.

Inför valet 2018 gav kommunstyrelsen i uppgift åt kommunledningskontoret att genomföra en informationskampanj för att höja valdeltagandet i kommunen, framför allt i ”de valdistrikt och de väljargrupper där det går att identifiera ett lägre valdeltagande”.

Inte valnämndens ansvar

Något nytt sådant uppdrag har kommunstyrelsen inte beslutat om inför årets val, men Henrik Thunes hänvisar till valnämndens ordförande Benkt Kullgard (M) för besked om eventuella åtgärder när det gäller att höja valdeltagandet i årets val.

Benkt Kullgard förklarar emellertid att valnämnden är en lokal del av valmyndigheten och endast har i uppgift att se till att valdistrikten är lagom stora, att vallokalerna lever upp till kraven, och att rekrytera och utbilda röstmottagare.

– Det är en tydlig gränsdragning. Vårt ansvar börjar vid ingången till vallokalen. Att få folk att komma dit och att öka valdeltagandet – det ligger på kommunstyrelsen och på partierna, säger han.