Sedan skolorna började har stora grupper ungdomar i främst högstadieåldern sökt sig till skejtparken i Ekebyhovsdalen under kvällar och helger. Nyligen var det runt 80 personer som samlades och ställde till med ofog.

– Det blir stökigt då många ungdomar i olika åldrar, från olika områden samlas på en och samma plats. Det blir bråk mellan grupper, det dricks alkohol och i vissa fall röks det på och idkas skadegörelse, säger Marie-Louise Mattsson, Ekerös kommunpolis.

Ungdomarna kommer inte bara från Ekerö utan lockas även från Bromma och Hässelby.

Dålig vuxennärvaro

Kommunen har den senaste tiden haft problem med att locka vuxna att nattvandra och Marie-Louise Mattsson ser att det är en sak som påverkar stöket.

– Vi behöver draghjälp, säger hon.

På Uggleberget nära skejtparken har flera unga setts röka marijuana. Det tror Marie-Louise Mattsson är en strategisk plats.

– De ser bra därifrån och vi har sett att när polis och väktare närmar sig så har de sprungit där ifrån, säger hon.

Prioriteras

Området är extra prioriterat för lokalpolisområdet, och med anledning av stöket ökar kommunens fältassistenter närvaron på helgerna.

– Vi jobbar fredagar och lördagar mellan 18 och 24 och kommer vara vid skejtparken stora delar av kvällen, säger fältassistenten Maria Hjalmarsson.

Eftersom flera av ungdomarna kommer från Bromma och Hässelby ska hon även kontakta fältassistenterna där.

– Då kan de komma ut hit någon timme och se om de känner igen ungdomarna.

Maria Hjalmarsson tycker att en långsiktig lösning kan vara mer permanent bemanning.

– Det är ju en fin plats och en samlingspunkt. Ungdomarna har inte så många andra platser att vara på. Så det skulle kunna vara en idé om kommunen hade personal där.