Strömmingen i Östersjön behöver skyddas av EU-regler. Foto: MostPhotos

Få förändringar när sillfisket stryps

Nya regler för strömming och torsk i Östersjön klubbades nyligen Stockholmsfisket i skärgården påverkas inte direkt av det nya besluten.

  • Publicerad 11:55, 25 okt 2021

Förbjudet mot yrkesfiske av torsk fortsätter Det stod klart efter att EU:s fiskeministrar sammanträtt i Luxemburg 10-11 oktober där man enats om ett minskat fiske i Östersjön i stort. I

Anledningen är att beståndet av sill och torsk i havet är för lågt och att man måste bevara det som finns.

Stockholms yrkesfiskare påverkas inte nämnvärt av det färska EU-beslutet. De minskade kvoterna av sill/ strömming som tas upp gäller främst västra Östersjön.

– Det är fortsatt torskfiskestopp (har varit 2020 och 2021) vilket såklart är svårt för fiskarna i Grisslehamn. Avseende strömmingsfisket kommer det inte innebära någon skillnad för yrkesfisket i Stockholms skärgård, säger länsfiskekonsulenten Henrik Andersson.

Samma sänkta kvot

I Stockholm fiskar man det östra beståndet. Det är visserligen kraftigt sänkt kvot, någots om är positivt enligt Henrik Andersson, men det berör inte fisket med garn/skötar.

– Kustfiskekvoten kommer inte att bli uppfiskad oavsett. Sedan är det även en reglering av trollingfisket efter lax vilket påverkar detta fiskes bedrivande i länet. 

Det storskaliga tonnaget får sänkt kvot på sill/strömming men det påverkar inte trålgränsen.