Slättmalm. Det nya området får infart från länsväg 225 men knyts också ihop med Vårsta med gång- och cykelväg. Foto: Illustration: Zoen AB/WSP

Ett steg närmare 350 bostäder

Det har varit tyst om det stora bostadsprojektet ett bra tag. Men nu rör det på sig igen för Slättmalm – en av de största bostadssatsningarna i Grödinge på många år.

  • Publicerad 09:29, 12 okt 2020

Byggherren Villamarken
exploatering i Stockholm AB och Botkyrka kommun
siktar på cirka 350 bostäder i det gamla grustaget invid länsväg 225. Om allt flyter på och går snabbt hädanefter kan bygget starta i slutet av nästa år.

Efterfrågan styr antalet hus

I planerna för det nya området finns både villor, parhus, radhus och lägenheter
i flerbostadshus. Flerbostadshusen blir minst nio till antalet eller maximalt 22.

– Antalet är flexibelt beroende på hur efterfrågan på marknaden ser ut, säger planarkitekten Kaisa-Leena Aksli.

Lokaltidningen Mitt i skrev om planerna för första gången 2014. Tre år senare hade planerna tagit form på allvar och ett förslag till detaljplan presenterades med målet om att bygget skulle komma igång vid årskiftet 2018/2019.

Väntat på vattenutredning

Sedan dess har det gått trögare med flera utredningar som fått uppdaterats.

– Slättmalm ligger också på ett grundvattenmagasin. Länsstyrelsen begärde att få se hur kommunen jobbar för att säkra framtida vattentillgångar i hela kommunen. Vi var tvugna att vänta in den utredningen. Flera personer som jobbat med projektet på kommunen har också bytts ut, Kaisa-Leena Aksli.

Planerna är nu ute på granskning vilket innebär att allmänheten har chans att tycka till fram till 12 oktober. Den som vill tycka till kan göra det till plan@botkyrka.se.

Grus till bostäder. Grustaget invid Vårsta ska bli ett nytt bostadsområde. Foto: Google Maps

Husen i planerna

Ett 60-tal bostäder i parhus.

Ett 60-tal bostäder i radhus och kedjehus.

Ett 50-tal friliggande
enbostadshus.

9-22 flerfamiljshus.

Förslaget till detaljplan är nu i skedet granskning.

Allmänheten har chans att tycka till fram till 12 oktober.

Visa merVisa mindre