En av de politiska frågorna som ständigt är aktuella är skolsituationen i kommunen. Vi ställde därför frågan "Hur ska Ekerö bli en bättre skolkommun?"

Vad lovade styret under valkampanjen?

I Ekeröalliansens politiska plattform med mål för skola fanns en 14-punkterslista. Bland annat nämndes: Digitala hjälpmedel i alla skolor för att förenkla elevernas inlärning och minska lärarnas administration. En invigd grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.

Vad har den styrande koalitionen hunnit göra sedan valsegern för tre år sedan?

– Vi i nämnden är stolta över hur väl våra förskolor och skolor klarat av att fokusera på sitt huvuduppdrag och genomföra detta under rådande pandemi. Ett mycket gott resultat för något som ingen kunde förutse när nämnden fastställde sina mål, skriver Sivert Åkerljung ordförande i barn- och utbildningsnämnden (KD) i ett mejl.

– Trots detta har vi kunnat genomföra en rad satsningar avseende särskilt stöd, elevhälsan, kompetensutveckling, avseende undervisning och digital kompetens och infrastruktur med exempelvis skolrobotar till barn som av olika anledningar har hög frånvaro. Vi har helt eller delvis uppnått de flesta av nämndens mål och kommer vid mandatperiodens slut nått huvuddelen av de mål nämnden fastställt.

Och vad tycker oppositionen då?

– Alliansens skolpolitik har under flera år gått ut på att effektivisera. De vill inte se hela Ekerös olika områden i kommunen. Prioritering av stora skolor i tätorten och gärna friskolor. Tre skolor med ett elevantal på 2 900. Vi vill ha livskvalitet där hela kommunen ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas, skriver Desirée Björk (ÖP), gruppledare i ett mejl.

– Tätort och ytterområden måste skapa ett hållbart samhälle tillsammans. Det behövs en landsbygdssatsning av både förskolor och skolor. Valfriheten och närhet ska gälla alla kommuninvånare, skriver hon.

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-vad-vill-ekero-gora-at-bostadssituationen/repujr!OOAWC@P7YVHXXDhSq3iVHg/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-en-battre-kommun-att-aldras-i/repujs!U3YVmESrmgzVlZdDQlyTg/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-tryggare/repujt!SwSsp2nQ99rKHDRU4c9Chw/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-val-hur-ska-kommunikation-och-transport-bli-battre-pa-oarna/repuju!QCXRj4yd1m3E2QQ2hPph2g/