– Vi är väldigt glada att ha hittat fastighetsaktören som vi vill hyra det nya kommunhuset av. Nu ser vi fram emot nästa steg i projektet som är genomförandet, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

– Jag är glad att vi har landat i beslut där vi kan samla våra förvaltningar på ett och samma ställe. Det kommer att underlätta spontana möten, både mellan våra tjänstepersoner och mellan tjänstepersoner och politiken, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

Det nya kommunhuset kommer att ligga på den gamla kommunhustomten (fastighet Munksundet 24:26) och målet är att inflyttningen ska ske hösten 2025.

Förutsatt att ingen överprövning inkommer kommer kommunen nu att teckna ett hyreskontrakt med Skanska Sverige AB och även sälja marken, fastigheten Munksundet 24:26, till dem.