Enköpings kommun ligger på 285:e plats bland landets 290 kommuner i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2021. Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Enköping når inte över medel på ett enda kriterium. Låg andel som fullföljer gymnasiet och liten resurstilldelning däremot drar ner kommunens rankning.

Enköping ligger sämre till än samtliga fem grannkommuner: Heby (203), Håbo (222), Västerås (256), Uppsala (261) och Sala (277). I hela Uppsala län är Enköping rankad som nummer sju av åtta kommuner. Heby lägger sig bäst i länet (203).