Fällning. Den här synen skapade oro på Östermalm. Foto: Läsarbild

Elva lindar fälldes på Narvavägen

Stockholms stad har fällt elva träd på Narvavägen. Orsaken var att de var delvis eller helt döda. Nu ska växtbäddarna renoveras, och sedan ska 20 nya lindar planteras.

  • Publicerad 06:15, 4 okt 2021

Rötterna har fått för lite luft och vatten

Det var den tisdagen den 21 september som arbetet började, och genast hörde flera oroliga Östermalmsbor av sig till Mitt i.

– Vad är det som händer? Varför fäller de de vackra lindarna? frågade en av dem.

Enligt trafikkontoret handlar det uppskattningsvis om elva träd den här gången, som alla är helt eller delvis döda.

Nya växtbäddar

”Ett flertal andra träd har tagits ned på Narvavägen under de senaste åren av samma anledning. Träden har inte mått bra på platsen eftersom det varit dåliga växtbäddar, rötterna har fått för lite luft och vatten och ibland även skadats när det har schaktats för ledningar och annan infrastruktur”, skriver Malinda Flodman, pressansvarig vid kontoret, i ett mejl till Mitt i.

Nu ska staden anlägga nya växtbäddar, och renovera de befintliga vid de träd som står kvar. Därmed kommer både de nya och gamla träden få bättre förutsättningar att må bra, menar staden.

Upprustningen av växtbäddarna är även en del i stadens skyfallsstrategi.

”Växtbäddarna kommer att kunna ta upp mycket vatten från vägbanan och gång-och cykelbanorna bredvid när det regnar”, skriver Malinda Flodman.

Stadens förhoppning är att hinna plantera de nya träden under hösten. I projektet ingår även en del andra åtgärder, som nya räcken mot parkeringen samt ny beläggning på gång- och cykelbanor.

Två av tre träd mår dåligt

Många av träden i Stockholm planterades redan under slutet av 1800-talet.

Sedan dess har en stor del av marken asfalterats, och under jord har massor av ledningar dragits.

Det har lett till skador på trädens rotsystem, och när marken är hårdgjord får de inte tillräckligt med luft och vatten.

När trafikkontoret gjorde en inventering 2001 kom de fram till att två tredjedelar av alla träd i innerstaden var helt eller delvis döda.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre