Voi, TIer, Lime, Dott och Bolt fick erbjudandet att hjälpa staden med ett tillfälligt hyrcykelsystem efter att man sparkat ut Stockholm e-bikes.

Alla fem säger nej och hänvisar till för dåliga villkor.

– Vi vill bidra till hållbar mobilitet i Stockholm, men de nuvarande villkoren, med avgifter tre gånger högre än i Köpenhamn och nio gånger högre än i Milano för delade cyklar och elsparkcyklar, är orealistiska och hindrar långsiktig hållbarhet. Staden behöver ompröva nuvarande villkor för att möjliggöra livskraftiga osubventionerade mobilitetslösningar även i framtiden säger Dan Nerén, policychef på TIER Mobility.

Bakgrunden är att staden snabbt ville hitta en lösning på problemet med hyrcyklar. Därför har de frågat de företag som redan idag hyr ut elsparkcyklar om de också vill ansöka om att ställa ut vanliga cyklar. Men priset 700 kronor i avgift per utställd cykel var alltså inget som lockade.

Ny spelare på banan

Det för staden nya bolaget Ridemovi tackade dock ja till erbjudandet om att få ansöka, men inget är i nuläget klart.

Förhoppningen från Stockholms stads sida är att man kan erbjuda hyrcyklar från och med den första juli, om drygt två veckor.

Trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) säger inget om att de etablerade företagen tackat nej, men tror att resultatet, med endast en uthyrare, kan gynna användarna.

– Det väsentliga för mig har varit att se till att stockholmarna får tillgång till lånecyklar igen, redan i sommar. Staden har haft en bra dialog med bolaget RideMovi, som är intresserade av att hyra ut cyklar även med gällande avgifter. Från användarnas perspektiv är det nog bara positivt om samtliga 1500 lånecyklar hyrs ut av en och samma aktör.