Företagsklimatet i Ekerö kommun fortsätter att sjunka. I den årliga kommunrankningen som Svenskt näringsliv nyligen släppte hamnar Ekerö på plats 204 av landets 290 kommuner. Placeringen är tolv platser under fjolårets rankning.

I rankningen har lokala företag fått svara på frågor om bland annat hur de upplever lokalpolitikernas attityd till företagande, vilken dialog som finns mellan företag och beslutsfattarna i kommunen och vilken service och bemötande som finns från kommunens sida. I svaren går att läsa att 36,7 procent anser att det är bra företagsklimat i Ekerö.

Svarsfrekvensen bland Ekerös tillfrågade företag var 46 procent i år, samma som i fjol.