GÖRS OM. Byggplanerna för de nya kvarteren längs Fleminggatan ska göras om, mer i stil med S:t Eriksområdet, övre bilden, enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Foto: Per Brandt/Teangbom

Efter kritiken – nya kvarter på Kungsholmen görs om

Färre bostäder, sänkta våningar och mer i stil med S:t Eriksområdet. Kungsholmens två nya kvarter ska arbetas om rejält.

  • Publicerad 11:49, 28 maj 2021

Planerna på att riva S:t Eriks ögonsjukhus gamla lokaler och bygga cirka 325 bostäder, kontor, lokaler och en idrottshall stötte på rätt hård kritik under samrådet förra året.

Framförallt var utseendet och volymerna i förslaget i skottgluggen.

Nya kvarter i S:t Eriksområdet får mer kritik

Kritikerna menade att nybygget borde likna det intilliggande och hyllade S:t Eriksområdet.

Och så ska det bli, meddelar nu stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Förslaget ska omarbetas rejält.

De nya kvarteren ska ta ”mycket stor hänsyn till S:t Eriksområdets uttryck, arkitektur, färgsättning och höjd”, säger han.

– Huvudfrågan har varit om vi ska ha ett fyrkantigt kvarter med homogena, tråkiga hus. Det ska vi inte. Vi ska se till att uttrycket från S:t Eriksområdet känns igen. Redan när man går genom kvarteret från Polhemsgatan ska man förstå att man kommer in i S:t Eriksområdet, säger han.

Tjänstemännen har nu sammanställt synpunkterna från samrådet och föreslagit ett antal områden att jobba vidare med. Det handlar bland annat om fördelningen av ytorna inom kvarteren och att utreda eventuella sänkningar av husen.

Men majoriteten går längre och kräver att de sänks med minst en våning, samt med en övre indragen våning i ett eget förslag till beslut. I samrådsförslaget var husen sex våningar höga, förutom mot Fleminggatan, där det föreslogs sju våningar.

De vill även att ett "ambitiöst gestaltningsprogram, likt det som finns för S:t Eriksområdet" tas fram.

De ska bygga nya centrala kvarter på Kungsholmen

Det grönblå styret slår även fast att utseendet på de nya kvarteren ska utgå från S:t Eriksområdets färgskala och arkitektur, inte från stenstaden, för att skapa ”en bra övergång” mellan områdena, enligt Larsson.

Sverigedemokraterna lanserade tidigare ett eget förslag för området med mer klassisk arkitektur, men enligt Joakim Larsson hade även det blivit för ”dominant”.

– Vi brukar inte i samrådsskedet peka på exakt vad vi vill se. Men här vill vi vara tydliga med att vi vill att det ska harmonisera med S:t Eriksområdet, säger han.

Du låter inte så nöjd med samrådsförslaget?

– Det blev olyckligt på så sätt att det pratades mycket om volymerna, och den visuella bilden var fyrkantig och grå. Det såg väldigt trist ut vilket det ofta gör så tidigt. Men det är svårt att få bort en sådan bild.

Sänkta våningar innebär färre bostäder, hur ser du på det?

–325 bostäder är ändå ganska mycket på den här ytan. Men hur många det blir återstår att se.

Enligt stadsbyggnadskontoret ska fördelningen inom kvarteren ses över i det fortsatta arbetet.

Kan det bli så att kontors- eller lokalytor får ge vika för att få plats med fler bostäder?

–  Den mixen kommer att utredas. Men det är viktigt att man tänker på att delen längs Fleminggatan får en levande bottenvåning, det skapar också trygghet.

Hur mycket har kritiken som förslaget fick spelat in i de här nya beskeden?

– Så här har vi tyckt från början, men vi har också träffat boende som har uppvaktat oss med sina synpunkter. Det har förstärkt bilden att vi måste ta till vara på det här området som prisats internationellt.

– Målsättningen är att det här ska bli ytterligare ett område som folk besöker när det är klart.

Mitt i har sökt Skanska, som ska bygga kvarteren, för en kommentar kring de nya direktiven men de vill avvakta tills dess att detaljplanearbetet har kommit längre uppger deras pressavdelning.

GÖRS OM. De nya kvarteren, till vänster i bild, måste harmoniera bättre med S:t Eriksområdet, enligt Joakim Larsson (M). Foto: Tengbom

STRYKS. Så här ska det inte se ut enligt stadsbyggnadsborgarrådet. Foto: Tengbom

Planerna ska granskas nästa höst

Det är Region Stockholm som äger marken och den planeras att säljas till Skanska som ska bygga kvarteren.

I samrådsförslaget handlade det om 325 nya bostäder, 5 000 kvadratmeter kontor, en fullstor idrottshall, förskola och lokaler. Även ett nytt torg längs Fleminggatan samt torg och park mot S:t Eriksområdet ingår.

I veckan klubbades inriktningen för det fortsatta arbetet igenom i stadsbyggnadsnämnden. I augusti 2022 beräknas planerna gå ut på granskning.

Visa merVisa mindre