Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från "förhöjt hot", till "högt hot" – från tre till fyra på en femgradig skala.

I innerstan innebär det att fler poliser rör sig på offentliga platser.

– Syftet är att öka tryggheten genom att förebygga och förhindra brott, säger Robert Lundmark, tf kommunpolis på Norrmalm.

Mer i t-banan

På Norrmalm kommer polisen att synas mer vid bland annat T-centralen och i kollektivtrafiken.

– Det blir fler rörliga poliser, en del kommer att bära förstärkningsvapen, säger Robert Lundmark.

Behöver ni i lokalpolisområdet förbereda er extra på något sätt?

– Vi har pratat om det här en längre period, redan innan höjningen och vi har kontinuerliga utbildningar. Man kan säga att vi låg på 3,9 innan man höjde till fyra på skalan.

– Det är klart att vi har samtal om det kontinuerligt, men för oss är det inga konstigheter, utan vi växlar bara upp lite ytterligare. Vi är väl förberedda om det skulle ske något och allmänheten kan känna sig trygg med den förmåga och kompetens vi har.

Här kommer flera poliser att röra sig.

Här kommer flera poliser att röra sig.

Jakob Larsson

Polisen stärker sitt arbete på flera sätt, bland annat genom ökat operativt samarbete med Säkerhetspolisen.

Man ökar också spaningen på internet, intensifierar gränskontroller och ökar samarbetet med arrangörer av evenemang.