"Buss linje 118 och 157 stannar inte vid Lavettvägen klockan 15.00–17.00 måndag–fredag på grund av ordningsproblem".

Så lyder budskapet från SL sedan början på februari.

– Vi har haft så mycket incidenter att det här blev en konsekvens. Men det är inte så att vi har gjort det här utan att försöka med andra vägar, säger Christer Ekelund, kommunikationschef hos bussoperatören VR.

I området vid Lavettvägen ligger flera skolor. Ekelund beskriver en ohållbar situation, där hundratals elever har försökt gå på samma buss.

– Det är "överspringningar", man kläms i dörrar och blir nedtrampad.

Christer Ekelund, kommunikationschef på VR Sverige.

Christer Ekelund, kommunikationschef på VR Sverige.

Thomas Carlgren

Han känner inte till att någon ska ha kommit till skada. Däremot finns risken, säger han, och situationen har blivit en arbetsmiljöfråga.

– För föraren är det här ett otroligt stressmoment.

Samtal har förts

Tidigare har ordningsvakter satts in. Dessutom har samtal förts mellan VR och skolpersonal, polis, staden med flera.

Än så länge har det alltså inte hjälpt. Christer Ekelund jämför med en liknande situation som utspelat sig i Kista, på buss 179.

– Där hade vi också den här typen av problematik, fast inte alls lika allvarligt.

Hållplats Lavettvägen. I bakgrunden Internationella engelska skolan i Sundbyberg.

Hållplats Lavettvägen. I bakgrunden Internationella engelska skolan i Sundbyberg.

Alexander Kuronen

Internationella engelska skolan är en av de skolor som håller till vid Lavettvägen. Här undervisas barn i fjärde till nionde klass.

Rektorn Sofia Kinberg skriver i ett mejl att hon har förståelse för beslutet att leda om bussar. Hon ser allvarligt på den uppkomna situationen, inte minst när det gäller skaderisken för elever som åkt under rusningen.

"Ingen ska riskera att skadas på väg till eller från sin skola eller arbetsplats. Säkerheten har alltid högsta prioritet hos oss på IES."

Samtidigt, menar hon, beror ordningsproblemen bland annat på ett ökat tryck på hållplatsen, till följd av att området runt skolan har expanderat.

Möte på gång

Så vad göra? Enligt Christer Ekelund hålls ett möte mellan inblandade parter i början på mars. Där ska en handlingsplan tas fram.

– Kanske kan man påverka schemaläggningen så att man inte släpper iväg alla elever samtidigt, säger han.

Sofia Kinberg pekar i sin tur på att skyltningen och varningsbelysningen är otillräcklig i området. En dialog förs med staden och SL för att förbättra trafiksäkerheten, skriver hon.

Vidare poängterar rektorn att skolan har och fortsätter att upplysa eleverna om vad som gäller i kollektivtrafiken.

"Vi på skolan har ett ansvar för att se till att eleverna uppträder på ett sätt som är säkert och trevligt för varandra och andra resenärer."