Grävningsarbete pågår för att laga läckaget, och det beräknas pågå till och med juli.

Arbetet kan medföra buller och begränsad framkomlighet för trafik och gående, meddelar Sollentuna Energi&Miljö, Seom.

Ledningen som sprang i läck försörjer hela centrala Sollentuna med fjärrvärme, men fjärrvärmeleveranserna ska ändå inte påverkas enligt Seom.