Det är nu mer än två månader sedan mordet den 8 september. Polisen spärrade av i radhusområdet där familjen bor och mamman häktades på sannolika skäl, den starkare misstankegraden, några dagar senare.

– I Vallentuna gör vi direkt, oavsett hur vi varit involverade, en Lex Sarah-anmälan mot oss själva till Ivo om någon som vi har eller har haft en insats på mister livet. Stabsavdelningen får i uppdrag att gå igenom hela ärendet på systematisk nivå och se om det finns lärdomar att dra från vad som hänt, sa socialchef David Gyllenstråle till Mitt i Vallentuna.

Anmälan gjordes för att ta reda på om det fanns missförhållanden på socialtjänsten som hade kunnat påverka händelsen eller om det begåtts några fel.

Nu är utredningen klar.

Den slår fast att socialtjänsten inte kan kopplas till händelsen. Familjen hade ingen kontakt med socialtjänsten i Vallentuna då och var inte aktuell i något ärende där.

När socialförvaltningen på förmiddagen fick reda på vad som hänt aktiverades kommunens Posomgruppen och kommunen förberedde sig på att sätta in särskilda resurser.

Barnens skola fick bevakning och kommunen höll kontakt med rektorn.

En vecka senare fattade kommunen beslut om Lex Sarah-anmälan.

Mamman befann sig sedan många år i en vårdnadstvist och bara några dagar efter mordet skulle hon och pappan mötas i nya domstolsförhandlingar. Men föräldrarna hade i ärendet kontakt med socialtjänsten i en annan kommun och den i Vallentuna var inte inblandad.

Däremot framkom en del andra brister i utredningen, som att det behövs bättre kunskaper om när och hur avvikelser ska rapporteras. Det gäller både avvikelser i allmänhet och Lex Sarah-anmälningar.

Enligt åklagare Peter Claeson kan det komma ett åtal tidigast om en månad.

Vad är det som tar tid?

– Analyser, brottsplatsundersökning, protokoll och förhör tar tid. Det finns ju inte allvarligare brottslighet, då får det ta den tid det tar. Att sitta häktad i tre månader för mord är inget konstigt. I förra veckan begärde vi åtalsförlängning i fyra veckor men fick bara två. Nästa gång det ska omhäktas blir den 30 november.