Den kvinna som misstänks för mord och mordförsök på sina barn har varit i en lång och komplicerad vårdnadstvist med barnens pappa sedan hon skildes för ett antal år sedan. De har haft delad vårdnad om barnen, vilket kvinnan överklagat flera gånger. Hon har velat ha ensam vårdnad, men tingsrätten har fortsatt besluta om delad vårdnad.

Medlare har varit kopplats in för att lösa vårdnadstvisten.

I försomras lämnade mamman in en ny stämningsansökan och orosanmälningar om barnen. Ärendet skulle ha behandlats i tingsrätten bara några dagar efter att mordet skedde.

Åklagare Peter Claeson kan inte säga huruvida vårdnadstvisten spelat någon roll i motivet för mordet.

– Vi vill såklart få reda på varför det skett och gör en bakgrundskontroll. Men det ligger under förundersökningssekretess och jag kan inte uttala mig om det nu. Vi utreder ett grovt våldsbrott och allt är hemligt tills åtalet kommer. Vi försöker att ändå informera om det vi kan, säger han.

Fredagens händelse har påverkat många. Kommunen satte in stödinsatser i flera dagar efter mordet. På socialförvaltningen kommer man att Lex Sarah-anmäla sig själva.

Socialchef David Gyllenstråle.

Socialchef David Gyllenstråle.

Louise Kristoffersson

Socialchef David Gyllenstråle kan av sekretesskäl inte kommentera individuella ärenden.

– Men i Vallentuna gör vi direkt, oavsett hur vi varit involverade, en Lex Sarah-anmälan mot oss själva till Ivo om någon som vi har eller har haft en insats på mister livet. Stabsavdelningen får i uppdrag att gå igenom hela ärendet på systematisk nivå och se om det finns lärdomar att dra från vad som hänt.

Till stor del har dock ärendet skötts av socialtjänsten i en annan kommun.

Vart vänder sig Vallentunabor som behöver fortsatt stöd? 

– Då har man alltid möjlighet att ringa oss på socialförvaltningen. Man kan få stödsamtal och vi är alltid tillgängliga.

Vem är mest känslig i ett sånt här läge?

– Det är väldigt individuellt. Givetvis påverkar det hur nära man stått, men också hur man är som person och hur man mår generellt.

– Vi i socialtjänsten och skolan jobbar med att stötta föräldrar i hur de kan vara närvarande och lyssnande föräldrar.