Jämnas. Snart är tvätthallen i Hornsbergs bussdepå borta för alltid. Maskinerna har nu börjat tungrivningen – snart syns inget av bussbyggnaderna längre. Foto: Pekka Pääkkö

Efter 88 år – bye bye bussgaraget!

1934 rullade de första bussarna in i Hornsberg – juli 2021 rullade de sista ut. Rivningarna av Hornsbergs bussdepå är nu igång på riktigt – staden hoppas samtidigt få till alla 900 bo­städer i kvarteren genom en rockad.

  • Publicerad 16:23, 5 apr 2022

Ska inte
stå öde, då riskerar det bara bli skräp.

Grävmaskiner med stora betongsaxar plockar metodiskt isär de gamla byggnaderna i Hornsbergskvarteret.

10–15 maskiner är i drift på rivningsplatsen.

– Vissa maskiner river byggnaderna, andra sorterar materialet, säger Youssef Hassib, Region Stockholms projektledare för rivningen.

Miljöfarligt. Rivningen av taket kräver varsamhet då det finns lager av miljöfarligt material som behöver förbli helt så att det inte blåser runt över hela Kungsholmen. Foto: Pekka Pääkkö

Sedan årsskiftet har lättrivningar och saneringar pågått mellan Ica Lindhagen och Kristinebergs IP.

En bit bort sanerar två personer asbest och eternit. De ser ut som rymdmän.

För några veckor sedan började man med tungrivningen – alltså att plocka ner byggnaderna. Först revs panncentralen närmast Krillan, rivningen ska vara helt klar till skolstarten i höst.

– Till nationaldagen är det inte mycket av överbyggnaderna kvar, säger Kent Hietala, portföljchef för de investeringar regionen har inom busstrafiken.

Verkstaden borta

Det är mycket busshistoria på tomten som är 46 000 kvadratmeter stor. Redan 1934 rullade de första bussarna in i bussgaraget – i juli 2021 rullade de sista ut.

Påfyllning. Här fylls gengas-aggregaten till bussarna med träkol ur säckar vid Hornsbergsgaraget 1942. Under andra världskriget var det svårt att importera petroleumbaserade bränslen vilket gjorde att generatorgas blev mer populärt. Foto: Stadsmuseet i Stockholm/Fotograf okänd (Aftonbladet)

Snart är tvätthallen, inomhusparkeringen och verkstaden borta.

Stadens plan är att nästan 900 bostäder ska byggas här när bussgaraget är borta.

Men detaljplanen upphävdes i vintras sedan läkemedelsbolaget Octapharma överklagat planerna. Bolaget ansåg att deras verksamhet hotades om det kom lägenheter för nära deras industribuller.

Staden har nu börjat om med planeringen och hoppas trots allt få till alla bostäder genom att dela upp Hornsbergskvarteren i två olika detaljplaner.

Planer. Så här sett ett av förslagen för omårdet ut Foto: Stockholm stad/Sweco

En del innehåller 350 bostäder och ligger vid Nordenflychtsvägen närmast Octapharma – den delen måste gå genom hela planprocessen en gång till.

– Planen delas då det var endast mindre delar av kvarteren närmast Nordenflychtsvägen som berörs av buller. Den nya planen kan då tillämpa nya riktvärden, vilket kan ge möjligheter att planera för bostäder, skriver stadsbyggnadskontorets Andrew Blank i ett mejl. Han poängterar att frågan behöver utredas vidare genom kompletterande bullerutredningar.

Staden hoppas alltså att bostäderna närmast Octapharma kan byggas eftersom andra regler nära bostäder gäller i  dag jämfört med när staden först satte igång planarbetet för Hornsbergskvarteren 2007 – det får helt enkelt bullra mer numera.

Sanering. Två personer i skyddsdräkter sanerar asbest och eternit. Foto: Pekka Pääkkö

Detaljplanen för bostäderna vid Nordenflychtsvägen skulle kunna antas i slutet av 2023 hoppas staden.

Flera arrenden

Resterande delen av området, där en efterlängtad idrottshall bland annat finns med, behöver däremot inte gå igenom hela planprocessen igen och kan därför klubbas snabbare.

– Vi hoppas att den ska antas i kommunfullmäktige efter sommaren, skriver Andrew Blank.

Matilda Lewis, projektledare vid exploateringskontoret, säger att det inte ska vara någon risk att det blir en ödetomt i området i väntan på att detaljplanerna klubbas en gång till.

– När rivningarna är klara ska vi sanera marken vilket kommer ta sex och åtta månader. Vi får mycket förfrågningar om mark i innerstan.

Redan i dag finns en triangelformad tomt i området som stått tom länge och där finns redan flera arrenden. Bland annat hyr Stockholm parkering mark där och ett åkeriföretag har platser för containrar och lastbilar.

Något liknande kan man tänka sig för resten av Hornsbergsdepån när Regionen rivit alla sina byggnader och om det dröjer med att få nya detaljplaner klubbade.

– Det ska inte stå öde för då riskerar det bara bli skräp, säger Matilda Lewis.

Så ska bostäderna kunna byggas

Stadsbyggnadskontoret gör nu allt för att få till de cirka 900 bostäderna vid gamla bussdepån intill Kristinebergs IP – även de närmast Octapharma.

Det ska göras genom att de bostäder närmast läkemedelsföretaget på Nordenflychtsvägen flyttas till en helt ny och separat detaljplan. Det är nämligen så att bullerreglerna har ändrats sedan staden inledde planarbetet för Hornsbergskvareten 2007 – numera får det låta mer vid bostäder än det fick då.

Frågan behöver dock utredas vidare genom kompletterande bullerutredningar.

Staden hoppas att övriga delar av den upphävda detaljplanen ska kunna klubbas igen efter sommaren. Där ingår stor idrottshall, kontor och en massa bostäder.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre