Omtvistat. Huset vid i korsningen Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen som renoveringstvisten handlar om. Foto: Olle Anrell

Domen: Hyresrätterna vid Fridhemsplan ska renoveras

Familjebostäder har fått grönt ljus att totalrenovera bostäder vid Fridhemsplan. Den mångåriga tvisten ser nu ut att vara över – hyresgästerna förlorade i Svea hovrätt.

  • Publicerad 07:15, 17 apr 2022

Familjebostäder äger huset från 1972 vid Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen.

De vill byta stammar, riva ut kök och badrum samt fixa väggar och golv i alla 56 lägenheter och lokaler.

Flera hyresgäster har i många år protesterat eftersom de anser att köken är i bra skick. De anser även att golven är i bra skick och att lägenheternas renoveringsbehov borde bedömas individuellt.

Hyresgäster som inte godkänt renoveringen har försökt stoppa den med hjälp av Hyresgästföreningen. Familjebostäder vann i hyresnämnden, nu säger även hovrätten att hyresvärden får renovera.

– Vi hyresgäster anser att hovrätten har förbisett våra förklaringar om alternativt stambyte som vår anlitade arkitekt ansåg var tekniskt genomförbart och ekonomiskt fördelaktigt, säger Christer Johansson, hyresgäst och vice ordförande i den lokala hyresgästföreningen i huset.

Hovrätten godtar Familjebostäders uppgift om att stammarna behöver bytas. Rätten anser inte heller att hyresgästerna kunnat visa någon utredning som styrker att stammarna skulle kunna bytas utan att kök rivs ut.

Inte oväntat

Hyresgästerna säger att domen inte är oväntad, men att det är förvånade att det inte togs större hänsyn till deras inlagor. De anser också att Svea hovrätt och Familjebostäder inte tar hänsyn till miljö- och klimataspekten av att riva ut kök som enligt dem håller i många år till.

Hur påverkar nya hyresnivåer er som bor i huset?

– Jag står själv i läget att behöva flytta eftersom jag är ensamstående. Och jag vet att det finns flera i huset vars barn kommer att få gå in och hjälpa till med hyran nu, säger Christer Johansson.

Familjebostäders pressansvariga Lott Jansson skriver i mejl till Mitt i att man är nöjd med att nu kunna påbörja arbetet inför en välbehövlig renovering.

”Vi renoverar för att fastigheten ska hålla en längre tid. Det är en svår balansgång att å ena sidan se till att våra fastigheter och lägenheter är i gott skick och håller en bra standard och samtidigt hålla nere hyresnivåerna.”

Oklart vad nya hyran blir

Vad hyrorna landar på kan Familjebostäder inte svara på, men om skillnaden mellan den tidigare och den nya hyran är stor kan hyresvärden tänka sig en infasning av nya hyran.

Hovrätten tar inte upp klimataspekten i sin dom, men Lott Jansson kommenterar kritiken så här:

”Att renovera en fastighet efter 50 år är inte att göra det väldigt tätt eller onödigt. När vi bygger om jobbar vi med att minska byggavfallet på ett bra sätt. Vi vill göra köken enhetliga för att slippa återkomma och laga flera gånger. Det ska bli en bra jämn standard.”

Har protesterat i flera år

Ett tiotal av de 28 hyresgästerna med förstahandskontrakt har godkänt åtgärderna enligt Familjebostäder.

Flera hyresgäster har i flera år protesterat mot planerna på stambyte och riva ut kök.

Förutom kökens skick är också asbest en stridsfråga. Familjebostäder hänvisar till tester från lokaler, en lägenhet samt okulära besiktningar, som visar på asbest i vissa golv men även i andra delar och därför vill man byta golv.

Hyresgästerna pekar i stället på tester av andra golv inte visade på asbest.

Visa merVisa mindre