Centrum

Dicksonska Palatset är delvis mycket välbevarat med många originaldetaljer kvar, främst på entréplan och festvåningen en trappa upp.

Dessa delar är byggnadsminnesmärkta och kommer att renoveras varsamt med hjälp av konservator.

I andra fall blir det fråga om att återskapa delar som förändrats under årens lopp.

Storkök på entréplan

En av åtgärderna som blir synlig utifrån är att orangeriet mot Södra Vägen kommer att få helt nya glaspartier och glastak i enlighet med det ursprungliga utseendet.

Fönstren rustas upp, fasaderna målas om och ett nytt bandtäckt plåttak med nya takkupor och nya skorstenar kommer att monteras.

Även trädgården och den stenlagda gården kommer att iordningställas. Ett av de större arbeten som återstår är storköket på entréplan.

– En hel del arbete återstår men samarbetet med alla entreprenörer fungerar väldigt bra. Vi ser fram emot att kunna öppna upp portarna under våren 2024. Då finns här förhoppningsvis en restaurang som kan välkomna besökarna in i familjen Dicksons nygamla palats, säger Ulf Bengtsson, i ett pressmeddelande.

När familjen Dickson

flyttade ut från Dicksonska Palatset i början av 1920-talet övertogs fastigheten av hushållsskolan Margaretaskolan som drev restaurangrörelse och skola för unga flickor.

Nu renoveras det gamla storköket och anpassas till ett modernt restaurangkök.

I källarplanet, som är i stort behov av renovering, byggs en vinkällare, samt toaletter och omklädningsrum för den framtida restaurangpersonalen.