Centrum

Det är inte bara Västlänken som möblerar om Korsvägen. De kommande genomgår knutpunkten sin största förvandling någonsin och i planerna finns bland annat ett fjärde höghus.

Det är Svenska Mässan som står bakom projektet med arbetsnamnet +One. Byggnaden kommer bokstavligen att bli kronan på verket – med sina 140 meter innehållande 40 våningsplan och en majestätisk spira på toppen.

Nu går detaljplanen in i nästa skede sedan stadsbyggnadsnämnden på sitt senaste sammanträde gav grönt ljus för att planen går ut på granskning.

– Huset ska verkligen synas som en stolt markör för det stora evenemangsområdet och Korsvägen som knutpunkt. Det kommer att ha en viktig betydelse som en orientering i staden, säger Sabina Uzelac, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Nuläge. Det är Svenska Mässan som bygger höghuset på egen kvartersmark intill den befintliga bebyggelsen.

Nuläge. Det är Svenska Mässan som bygger höghuset på egen kvartersmark intill den befintliga bebyggelsen.

Johanna Roos

Ritats om efter samråd

Tanken är att byggnaden ska innehålla hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och mindre lägenheter på högst 35 kvadratmeter, till exempel för forskare, seniorer eller studenter.

Planförslaget gör det också möjligt att bygga om mässans fasad mot Skånegatan för att öppna upp mässhallens bottenvåning och skapa nya verandor för utevistelse.

Planförslaget har utgått från den arkitekttävling som genomfördes 2019 och där vinnande förslag tagits fram av Tham och Videgård arkitekter.

Liksom de tre befintliga "tornen" kommer även +One att ha en uppglasad fasad, men i övrigt särskilja sig i utformning för att manifestera platsens betydelse.

Efter samrådet har förslaget omarbetats och framför allt har man valt att minska planområdet i norr. Man har även strukit möjligheten till en gångtunnel mellan Västlänken och Svenska Mässan.

Västlänken försenar

Än så länge går detaljplanearbetet enligt plan, men på grund av förseningen med Västlänken kommer projektet ändå att bli uppskjutet.

– Vi kommer att behövas se över antagandet, alltså slutdelen av detaljplanen, eftersom den är kopplad till Västlänkens tidsplan. Det handlar om att vi måste invänta överlämning av allmän platsmark.

Det är med andra ord mycket logistik som först måste stämma innan Korsvägens fjärde torn spirar mot himlen.

– Vi räknar med ett antagande i slutet på 2026 eller under 2027.

Svenska mässan har tidigare uppgett för Fastighetsvärlden att man bedömer investeringen till mellan 1,5 och 2 miljarder kronor.