Brunnsbo

Utanför Hyresgästföreningens lokal i bottenvåningen av ett flerbostadshus i Brunnsbo har en grupp kvinnor samlats.

Det är kyligt i vinden men vårsolen värmer. De bestämmer sig för att slå sig ner utomhus och småpratar på vägen mot bänkarna på innergården.

De är alla deltagare i det nationella utbildningsprogrammet Mamma United och träffades första gången för bara några veckor sedan. Ändå har de redan börjat lära känna varandra och har mycket att prata om.

Programmet innefattar tolv utbildningstillfällen, som vart och ett går under ett specifikt tema. Det handlar bland annat om föräldraskap, kvinnokroppen, arbetsmarknad mat och hälsa. Mammorna får även möjlighet att träffa och lära sig mer om olika samhällsaktörer, som socialtjänst, polis och Arbetsförmedlingen.

Krokar arm. Nurto Ali, Ubah, Emma Kordic, Anja Nordenfelt, Azemina Nokic och Fedaa Alsawadi är några av mammorna som krokat arm genom Mamma United.

Krokar arm. Nurto Ali, Ubah, Emma Kordic, Anja Nordenfelt, Azemina Nokic och Fedaa Alsawadi är några av mammorna som krokat arm genom Mamma United.

Dino Soldin

Riktar sig till utrikesfödda

Anja Nordenfelt är grundare till Mamma United som idag finns i fjorton områden i tio kommuner. Gruppen i Hisings Backa är den första att starta i Göteborg och förhoppningen är att ta konceptet vidare till fler stadsdelar.

– Jag startade upp Mamma United med syfte att stärka framför allt utrikesfödda kvinnor att ta makten över sina egna liv, genom kunskap och inspiration av varandra. Tanken är att det ska spilla över på barnen och i förlängningen skapa ett tryggare område.

Fedaa Alsawadi är en av deltagarna och hon menar att det är värdefullt att ha fått nya vänner i sitt bostadsområde.

– Jag tycker att det är jätteintressant. Första gången pratade vi om mat och hälsa. Eftersom vi kommer från olika kulturer kan vi dela erfarenheter med varandra.

Nurto Ali tillägger:

– Vi tränar också svenska och blir bättre och bättre.

Inspirerande matsamtal. Nurto Ali och Fedaa Alsawadi tyckte framför allt att det var roligt och givande att prata om olika matkulturer, där de kan inspireras av varandra.

Inspirerande matsamtal. Nurto Ali och Fedaa Alsawadi tyckte framför allt att det var roligt och givande att prata om olika matkulturer, där de kan inspireras av varandra.

Dino Soldin

Kriminella rekryterar sommartid

Anja Nordenfelt menar att gruppen ska utgöra en frizon för mammorna där de får möjlighet att diskutera även känsliga ämnen.

– Nu initialt har det varit mycket fokus på hälsa och mat, men ju längre programmet går desto djupare ämnen går vi in på. Det kan handla om våld i nära relationer, kvinnokroppen och ofrivillig könsstympning.

Efter programmet är slut är tanken att gruppen ska leva vidare i någon form.

– På andra ställen har det mynnat ut i att mammorna exempelvis stått och delat ut mellanmål till barnen efter skolan och på så sätt kunnat skapa en närmare social gemenskap i området.

Hon menar att vuxennärvaron blir ännu viktigare under våren och sommaren.

– Vi vet att barn och ungdomar i större utsträckning rekryteras till kriminella miljöer under årets ljusa månader. Det är lätt att som förälder luras av att vi känner oss mer trygga när det är ljust, men det vet också de kriminella om och rör sig då mer ute i områdena.

Ingen av mammorna i gruppen känner sig särskilt orolig för att deras barn ska hamna i kriminalitet, men menar att mammagruppen bidrar till ökad trygghet.

– Nej, jag är inte orolig, men det är bra att lära känna andra mammor som också bor här omkring, säger Ubah.

Fastighetsbolagen stöttar. Claudia Andreasson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Thobias Carlsson, utvecklingsledare Poseidon, Emma Sladinovska Bayazit, utvecklingsledare Bostadsbolaget och Mathias Törneland, tf förvaltare Bostadsbolaget är alla engagerade i det medborgarlöfte som Mamma United i Hisings Backa är en del av.

Fastighetsbolagen stöttar. Claudia Andreasson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Thobias Carlsson, utvecklingsledare Poseidon, Emma Sladinovska Bayazit, utvecklingsledare Bostadsbolaget och Mathias Törneland, tf förvaltare Bostadsbolaget är alla engagerade i det medborgarlöfte som Mamma United i Hisings Backa är en del av.

Dino Soldin

Samverkan med fastighetsbolagen

Satsningen är en del av ett medborgarlöfte där stadsdelen, det lokala näringslivet, fastighetsbolag och andra aktörer i området gått samman för att på sikt få bort Hisings Backa från polisens lista över utsatta områden.

– Vi tror på att stärka föräldrarna. Det är där vi måste jobba för att påverka ungdomarna och mammor är jätteviktiga. Stärker vi dem så stärker vi området, säger Emma Sladinovska Bayazit, utvecklingsledare på Bostadsbolaget.

Thobias Carlsson, utvecklingsledare på Poseidon, menar att det är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet.

– Vi ser gärna tidiga insatser. Vi har flera barn- och ungdomsaktiviteter och även en pappagrupp på gång.

Fastighetsbolagen stöttar. Claudia Andreasson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Thobias Carlsson, utvecklingsledare Poseidon, Emma Sladinovska Bayazit, utvecklingsledare Bostadsbolaget och Mathias Törneland, tf förvaltare Bostadsbolaget är alla engagerade i det medborgarlöfte som Mamma United i Hisings Backa är en del av.

Fastighetsbolagen stöttar. Claudia Andreasson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Thobias Carlsson, utvecklingsledare Poseidon, Emma Sladinovska Bayazit, utvecklingsledare Bostadsbolaget och Mathias Törneland, tf förvaltare Bostadsbolaget är alla engagerade i det medborgarlöfte som Mamma United i Hisings Backa är en del av.

Dino Soldin

Symbolvärde i kläder och musik

Kommunpolisen Håkan Bredinge, är övertygad om att mammor är en viktig målgrupp att nå i polisens insatser för att förhindra rekrytering av barn och unga till kriminella gäng.

– Vi kan konstatera att många ungdomar idag växer upp under otrygga och osäkra förhållanden. Förebyggande arbete i tidig ålder är grundläggande för att ge barn och ungdomar en bra start i livet.

Han menar att det även är viktigt att göra föräldrar uppmärksamma på vad exempelvis klädmärken och musik kan ha för symbolvärde inom kriminella kretsar.

– Jag har tidigare vid ett par tillfället träffat mammor här i området, dels för att berätta om polisens arbete, men även förklara varför man vill ha en Haglöfsjacka eller vad vissa rapartister förmedlar för budskap till deras barn. Vi måste bli bättre på att utbilda föräldrar i dessa frågor, säger Håkan Bredinge.

Trygghetsskapande. Håkan Bredinge, kommunpolis i Hisings Backa, menar att föräldrar och i synnerhet mammor spelar en viktig roll för att förebygga att barn och ungdomar rekryteras till kriminella gäng.

Trygghetsskapande. Håkan Bredinge, kommunpolis i Hisings Backa, menar att föräldrar och i synnerhet mammor spelar en viktig roll för att förebygga att barn och ungdomar rekryteras till kriminella gäng.

Dino Soldin