Precis utanför centrum, i en kil mellan Bollmora allé, Tyresövägen och Bollmoravägen reser sig långsamt en helt ny stadsdel – Norra Tyresö centrum. Projektet har presenterats som ett viktigt steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun. Här ska det rymmas uppemot tusen nya bostäder, parker och torg, service och butiker.

Men just i dag kan det vara svårt att föreställa sig bland alla avspärrningar och byggbråte. Och så har det sett ut ett tag.

– Det verkar stå helt stilla. Man är rätt ovetande om hur processen går och får inte så mycket information, säger Kerstin Pålsson.

Hon är på promenad mellan byggstaketen med hunden Molly och var en av de första som flyttade in i den nya stadsdelen när det första bostadskvarteret blev klart för tre år sen.

Förskjutits ett år

Detaljplanen för bygget av nästkommande bostadskvarter i den norra delen av centrumet vann laga kraft ett år senare än kommunen tänkte sig.

– Detaljplanen har varit överklagad, vilket gjort att byggstarten blivit förskjuten, skriver tillförordnad avdelningschef Göran Thimberg i ett mejl.

Siv Jansson Sjöberg är på väg att slänga soporna utanför sin port på Simgatan.

– Sen jag flyttade hit 2019 har det inte hänt så mycket, men jag vet att det ska bli väldigt mycket nytt. Jag tror att alla gör så gott de kan och ser fram emot när det blir färdigt, säger Siv Jansson Sjöberg.

Förväntansfull. Siv Jansson Sjöberg gillar närheten till både centrum och natur.

Förväntansfull. Siv Jansson Sjöberg gillar närheten till både centrum och natur.

Pekka Pääkkö

Nu väntar kommunen på en fastighetsbildning från Lantmäteriet som även den tagit mycket längre tid än förväntat. Först efter det kan Borätt som är byggherre börja med bostäderna.

Kerstin Pålsson gillar kommunens stora satsningar.

– Men när det faktiskt kommer i mål, det undrar man. Jag tror kommunen kan ha tagit sig vatten över huvudet i just den här etappen, säger Kerstin Pålsson.

En pressad bransch

Byggbranschen i Stockholm drabbas hårt av stigande elpriser och inflation. Ökade kostnader och dyrare material gör generellt att byggtakten saktar in.

Men enligt byggherren Borätt som också ska bygga 63 nya bostäder intill den nya ishallen bör det nya kvarteret stå färdigt i slutet på 2024 som planerat.

– Vi planerar att dra i gång det här projektet enligt plan och byggstarta det under våren. Som det ser ut i dagsläget ser vi ingen risk att det ska bli framskjutet, säger Christina Lamminen, vd.

Även kommunen är positiva kring bostadsbyggandets framtid.

– Stigande priser och inflation kan påverka möjligheterna för aktörer att genomföra projekt, och förskjuta tidsplanerna. Men det vi ser är att Norra Tyresö centrum fortsatt är intressant och att projektet till största del följer lagd plan, säger Louise Bergman, tillförordnad kontorschef på samhällsbyggnadskontoret.

Cirka 40 procent av Borätts planerade lägenheter är just nu bokade för köp. Resten ligger fortfarande ute till salu.

 Är ni rädda för att fler hushåll hoppar av nybyggnadsprojektet i dessa tider?

– Högre räntor och elpriser påverkar såklart och det är en avvaktande marknad i dagsläget där bostadsköpare ofta funderar en vända till. Men det är inget vi själva märker av för just det här kvarteret utan vi möter många nya kunder som är intresserade av projektet, säger Christina Lamminen.

Avspärrat. Bakom bråtet skymtar Tyresö ishall, som ska rivas och bli till bostäder när den nya ishallen är färdig.

Avspärrat. Bakom bråtet skymtar Tyresö ishall, som ska rivas och bli till bostäder när den nya ishallen är färdig.

Pekka Pääkkö