I början av året ska en hel del göras i den nya stadsdelen.

Sedan tidigare är vårdboendet Sköndalsvillan färdigbyggt inom etapp 2. Nu ska ytorna vid östra delen av Tidvattengatan, en gång- och cykeltunnel under Bollmoravägen och en trappa mellan Tidvattengatan och Bollmoravägen iordningställas.

– Under vintern och våren 2023 kommer markarbeten att påbörjas för att möjliggöra för kommande bostadsetapp, som inom kort läggs ut för upphandling, säger Louise Bergman, tillförordnad kontorschef på samhällsbyggnadskontoret.

Kommunen håller på att ta fram en detaljplan för det nya bostadskvarteret som även ska rymma en förskola.

– En del av ytan som är innanför avspärrningar idag kommer fortsatt att nyttjas som etableringsytor för kommande etapper. Den delen som är avstängd vid Sköndalsvillan kommer snart att nyttjas för nästa bostadsetapp.

Ishallen fortfarande lagd på is

I etapp 3 ska gator, en ny park och ett bostadskvarter byggas i norra och mellersta delen av området. Nu närmast ska Simgatan byggas om för att kopplas ihop med Tidvattengatan. Gatorna ska även bli säkrare och tryggare med fler cykelvägar och träd.

Nya ledningar ska också läggas för att försörja den nya ishallen och kommande bostäder med fjärrvärme, el och vatten.

Det är Tyresö bostäder, AB Borätt och Riksbyggen som så småningom ska bygga flerbostadshus här på 5–6 våningar.

Den nya ishallen ingår i etapp 4. Bygget av den fick avbrytas i höstas på grund av rasrisk. Här står fortfarande det invändiga arbetet still och utredning för att kartlägga omfattningen av skadorna pågår.

I den sista etappen, etapp 7 som berör Forelltorget, kontor, ett bostadskvarter och centrum, ska en granskning genomföras efter nya synpunkter på detaljplanen.