STÅR KVAR. Peab har fått nytt tillstånd för att ha kvar sin byggnad på Essinge kyrkväg 5. Foto: Pekka Pääkkö

Det bortglömda huset på Stora Essingen kan rivas

Det tomma röda huset på Stora Essingen har fått tillstånd att stå kvar. Tillfälligt. Sedan har staden andra planer för marken.

  • Publicerad 11:26, 30 aug 2021

Det är en ovanlig historia som rullats upp på Essinge kyrkväg 5, där ett rött hus stått i flera år på stadens mark och det var något oklart vem som egentligen ägde stället.

Här är huset som staden slarvade bort

Efter Mitt i:s första artikel gav sig ägaren till känna. Det var byggbolaget Peabs kåk, som tidigare fungerat som ”lagkoja” för parkpersonal och ingick i köpet av Stockholm Entreprenad runt millenieskiftet.

Ägaren till tomma huset har gett sig till känna

Om huset, som står på så kallad ofri grund, hade tillstånd att stå där eller inte var parterna inte helt säkra på. Peab ansökte om nytt polistillstånd för huset och nu är klart.

Förlänger ett tillstånd som inte går att hitta

I ansökan angav bolaget att det handlar om en förlängning av ett tidigare tillstånd, något de uppger fanns vid köpet. Staden eller polisen har däremot inte hittat något sådant i sina register och trafikkontoret uppger att huset stått utan tillstånd ”i alla fall de senaste åren”.

Peab riskerar inte något vite eller avgifter i efterhand och en skärpning av kontrollrutinerna behövs inte enligt trafikkontoret. Att hus hamnat "mellan stolarna och glömts bort" är ett undantag menar Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

Det nya polistillståndet gäller till och med 29 juni 2023. Men efter det är sedan är stopp, enligt parterna.

Staden har nämligen planer för marken. Platsen är lämplig för ny bebyggelse, gärna bostäder, enligt Anna Näslund, pressansvarig på exploateringskontoret.

"Men vägen dit är lång och då måste detaljplanen också ändras. Just idag kan vi inte säga mer om den här platsen. Det finns inget beslut, utpekad byggaktör eller liknande. Men vi hoppas att läget ska klarna under hösten och att vi innan nyår kan vara mer specifika kring vad vi vill se på den här platsen", uppger hon i ett mailsvar.

Vad som ska hända med själva kåken när tillståndet löper ut, om det rivs, flyttas eller säljs, är oklart. Enligt Peab är det för tidigt att ge fler detaljer kring avvecklingen.