Juridisk process. Slutgiltigt besked om Liljeholmsbadets rivning inte fattat. Foto: Axel Malmström (1872-1945) Stockholms stadsmuseum

Delseger för dem som vill bevara Liljeholmsbadet

Striden om Liljeholmsbadet har tagit en ny vändning. Nyss kom beslut från mark- och miljödomstolen – de bollar tillbaka ärendet till länsstyrelsen. "En liten delseger," säger Marion Sundqvist från Liljeholmsbadets vänner.

  • Publicerad 09:14, 27 jan 2022

I somras tog staden beslut om att riva Liljeholmsbadet. Många var starkt kritiska mot beslutet, som överklagades till länsstyrelsen.

Några av de klagande har yrkat på att rivningslovet ska upphävas, andra att badet ska tas till en torrdocka för undersökning av en sakkunnig, innan beslut om dess framtid tas.

Så långt är ärendet relativt okomplicerat – men sedan blir det lite snårigare.

Länsstyrelsen slog fast att ingen av de privatpersoner eller organisationer som motsatt sig beslutet hade stöd i lagen att få sina överklaganden prövade.

Enligt praxis har nämligen inte grannar rätt att överklaga ett rivningslov, till skillnad från till exempel ett bygglov.

Utredning om Liljeholmsbadet sågas

Föreningar får överklaga

Det beslutet överklagades i sin tur upp till mark- och miljödomstolen, som nyss förkunnade sin dom.

De ger länsstyrelsen rätt i att privatpersonerna inte har rätt att klaga, men menar att tre av föreningarna har det: Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Föreningen Liljeholmsbadets vänner.

– Det är en liten delseger. Det känns bra, även om allt fortfarande är väldigt osäkert, säger Marion Sundqvist från Liljeholmsbadets vänner.

Sista striden om Liljeholmsbadets framtid

Tillbaka till länsstyrelsen

Domstolen pekar på att Stadsmuseet och Skönhetsrådet avstyrkt rivningen.

Det ger stöd till frågan är kopplad till kulturmiljön, och föreningar som jobbar med sådana frågor ska därför ha klagorätt.

Det är alltså snarare en dom som rörde den juridiska processen, än själva rivningen. Ärendet bollas därför tillbaka till länsstyrelsen för att pröva föreningarnas överklaganden

– Tidigare har de inte satt sig in i frågan, utan bara avvisat vår överklagan. Vi hoppas att de avstyrker rivningen, men vi tar ett steg i taget, säger Marion Sundqvist.

Beskedet: Riv Liljeholmsbadet och bygg nytt

Vad händer om beslutet överklagas igen?

Staden kan överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Då ska ärendet upp i Mark- och miljööverdomstolen, som avgör om det ska tillbaka till länsstyrelsen.

Om det åter hamnar på länsstyrelsens bord kan även deras beslut överklagas hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen.

Slutgiltigt besked om rivningen kan alltså dröja.

Visa merVisa mindre