31 dyk längs med den tre mil långa kuststräckan.

Lidingö Stad har tillsammans med organisationen Rena Mälaren och företaget HAMNAB utfört en omfattande bottenrensning under sommaren och hösten.

Närmare tio ton skräp, 850 kilo blybatterier, 350 däck och flera bilar har hittats.

– Bly är en utav de farligaste miljögifterna som finns, speciellt när det ligger i vatten, säger projektledare Joakim Brantingson.

Bly riskerar att ge människor neurologiska skador och förgiftar vattenlevande organismer. Hundra kilo koncentrerat bly är tillräckligt för att ge 83 miljoner barn en utvecklingsstörning, berättar Joakim.

Men du behöver inte känna dig orolig så länge du inte dricker vattnet precis i närheten av koncentrerad bly.

– Giftet är lokalt och påverkar det som finns precis runt om kring. Badplatser har varit förskonade. Men det har varit ganska obehagligt runt båtklubbar.

Även bildäcken innehåller en mängd gifter. Dykarna tar upp däck och batterier i olika stadier av nedbrytning. Vissa är trasiga, andra så gott som nya.

På sikt kan giftigt avfall i vattnet innebära stora risker eftersom det förekommer nära våra vattendrag och brunnar.

Bilarna som hittats ligger än så länge kvar på havsbotten.

– Vi har identifierat ett antal bilar men vi har inte tagit upp dem. De kommer framöver att skrotas på ett korrekt sätt.

Var bilarna kommer ifrån vet man inte.

– Antingen är det bilar som ska skrotas, stöldgods eller bilar som man har kört ut på isen och låtit sjunka.

På frågan om man på somrarna riskerar att dyka på en bil svarar Joakim att det inte finns någon risk.

– De ligger relativt djupt, närmare tio meter. De ligger inte farligt till för båttrafik heller.

Mycket av skräpet som hittats går att datera till 60-talet. Men i år är en stor del av de däck som bärgats ovanligt unga.

– Det är anmärkningsvärt. Det visar att miljöproblematiken är reell. Vi har kommit långt men problemet är fortfarande aktuellt, det är inte bara gamla synder.

– Vi har också hittat elsparkcyklar i resten av Stockholms vatten. Man kan inte längre enbart skylla på den den äldre generationen.

Lidingö är den första kommunen i Sverige som har tagit ansvar för det som är under ytan i den här omfattningen, säger Joakim.Lidingö Stad har debiterats en summa för omhändertagandet av skräpet och återvinningen, vilket företaget Hamnab sköter. Men Hamnab donerar i sin tur beloppet till Rena Mälaren.

– Lidingö Stad sträcker på sig och tar sitt ansvar. Hamnab gör det här utan vinstintresse. Jag vill ge en stor eloge till de båda och peka på vikten av att fler kommuner gör samma sak.