Mask. ”Vi är skärrade rakt igenom”, säger Veronica Franze. Hon och sambon Thomas Norén har skaffat rejäla masker. Men fåren och deras hund lider. Foto: Privat

De använder mask hemma

Brandröken från avfallsberget fortsätter sprida sig. De boende i området närmar sig 50 dagar med brandrök. ”Vi är skärrade rakt igenom”, säger Veronica Franze som börjat använda mask efter att hon och hennes sambo gjort egna luftmätningar.

  • Publicerad 00:10, 3 feb 2021

Vad finns i vattnet vi dricker?

Det började brinna igen den 18 december. Den 23 december ryckte brandkåren ut på nytt. I söndags kom ett norskt expertteam till området för att göra mätnignar på röken.

– De ska mäta flyktiga organiska kolväten på vägarna. Sedan ska de mäta vid själva branden, säger Botkyrka kommuns samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin.

Röken från avfallsberget innehåller annars ohälsosamt höga halter av partiklar. Kommunen lovar att skynda på mätningarna även av andra ämnen i röken.

Använder mask

I ett ombyggt torp cirka 5 kilometer ifrån branden bor Veronica Franze med sin sambo Thomas, hund och får.

– Vi är hemma så mycket vi kan, men det går inte hela tiden. Vi använder gasmask ute, berättar Veronica Franze.

Thomas är kemiingenjör, och paret skaffade maskerna efter att deras luftrenare visat på halter långt högre än de rekommenderade värdena för flyktiga organiska ämnen.

Veronica Franze vid fårhagen. "Fåren blir rödögda och en del av dem kippar efter luft, vinglar och har dålig balans." Hon berättar att det även bränner i lungorna och på huden för hennes egen del. Foto: Privat

Brand. Stora mängder byggavfall har brunnit sedan den 18 december. Foto: Sacharias Källdén

Ändrade lagar föreslås

Regeringen föreslår följande i ett lagförslag som är ute på remiss:

Hårdare krav på hur snabbt företagen ska återvinna avfall.

Förbud mot att flytta avfall från en plats till en annan för att komma runt tidsbegränsningar för hur länge avfall får ligga på en plats.

Krav på att den som lämnar ifrån sig avfall gör det till seriösa bolag.

Krav på att kommunen ska kunna säkra pengar hos bolagen för uppstädning på verksamhetsplatserna.

Efter kontakt med Åklagarmyndigheten ska Botkyrka kommun framföver bli mer öppen med handlingar och information kring avfallshanteringen i Kagghamra och Kassmyra.

Källa: Regeringen, TV4, Botkyrka kommun.

Visa merVisa mindre

Utökade rekommendationer

Förra veckan kom utökade rekomendationer om försiktighet. Samhällsbyggnadsdirektören Carina Molin berättar att de utökade rekommendationerna om att hålla sig inne för barn upp till 18 år, personer över 70 år och gravida gäller när vinden ligger på och i en radie cirka en kilometer ifrån branden. Enligt Molin är detta en rekommendation utifrån ”försiktighetsprincipen och råd från miljömedicin”.

Borde rekommendationen ha kommit tidigare?

– Naturligtvis bör råden komma så tidigt som möjligt men det fanns inga råd att tillgå i Sverige, så vi kunde inte ge några råd tidigare, säger hon.

Carina Molin berättar vidare att de nya råden grundar sig på information från kanadensiska och amerikanska myndigheter om exponering vid skogsbränder. Centrum för arbets- och miljömedicin på Region Stockholm har sedan omarbetat informationen för att gälla branden i Kagghamra med tanke på partikelhalterna.

Boende får in rök i huset

I Söderängstorp en kilometer från branden är Chrisine Harssen fortsatt oroad. De har hållit barnen inne mycket sedan brandstarten. De får in rök i huset och funderar på att flytta iväg en tid.

– Får vi något skadestånd eller någon ersättning om vi ska bo någon annanstans? Vi är fem personer och en hund, säger hon.

De liksom flera boende i området har egna brunnar.

– Vad finns i vattnet vi dricker? undrar hon.

Carina Molin pekar på att det konkursade avfallsbolagets grundvattenprover tidigare visat på godkända värden, men säger:

– Jag vill invänta svaren på de grundvattenprover vi tagit innan jag uttalar mig om det.

Hon hänvisar till försäkringsbolagen i frågor om ersättning och säger att kommunen i övrigt behöver titta på varje enskilt fall.

Oklart hur avfallsberget kunnat bli kvar