80 hyresrätter. 100 studentbostäder. 1000 kvadratmeter butikslokaler.

Så löd planerna för utbyggnaden av Svedmyraplan, som Mitt i skrev om i fjol.

Stadsbyggnadskontoret beskrev det som att ”en ny årsring” skulle läggas till den gamla 60-talsbebyggelsen. Planarbetet var långt framskridet, med planerad byggstart i början av 2024.

Pengar och logistik

Men så blir det inte. Det blir inget bygge alls. I all tysthet har projektet lagts ner, på begäran av byggherren – det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem – som inte längre såg ekonomi i projektet.

”Det avskrevs av flera orsaker. Den ekonomiska kalkylen är en del men det var också logistiskt mycket svårt att genomföra. Det är en liten yta som nyttjas till fleras olika saker och vi såg inte att det skulle gå att få till framkomlighet och säkerhet på ett tillräckligt bra sätt”, skriver Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem, i ett mejl.

Mitt i frågar stadens exploateringskontor hur vanligt det är att byggprojekt läggs ner så långt fram i processen.

”Personligen har jag ingen erfarenhet av liknande fall, men det finns projekt inom staden som gått samma öde till mötes”, svarar projektledaren Abdifatah Sahal.

Enligt Stockholmshem är det inget märkligt i sig med att ett byggprojekt skrotas.

”Planprocessen är till för att pröva vad som är lämpligt och möjligt. Denna gång visade det sig för utmanande att genomföra projektet”, skriver Åsa Stenmark.

Svedmyraplan som det ser ut i dag.

Svedmyraplan som det ser ut i dag.

Sacharias Källdén

Lättnad hos grannar

Mitt i skrev i fjol om kraftig kritik mot byggplanerna, inte minst från personer med funktionshinder som bor i anpassade lägenheter i de befintliga husen på Svedmyraplan. Flera befarade mindre dagsljus i lägenheterna och försämrad utemiljö.

En av dem var Margareta Hoffer. Hon är lättad nu.

– Jättebra. Det hade inte gått att bo kvar här om de skulle ha byggt på torget. De skulle tagit bort både utsikten och uteplatsen, säger hon på telefon till Mitt i.