Maria fritidsklubb (MFK), som sedan 1980-talet hållit till på Mariaskolan, kan inte vara kvar i sina lokaler eftersom verksamheten måste upphandlas. Så har skolan motiverat sitt beslut att säga upp avtalet. Det argumentet har fått mothugg från juridiskt håll, vilket Mitt i tidigare har berättat.

Men enligt Adeline Schmidhuber, grundskolechef på Södermalm, är det inte upphandling utan snarare en fråga om lokalerna som lett till att MFK åker ut.

– Upphandlingsfrågan är inte relevant. Det som hänt är att Mariaskolan subventionerat den här verksamheten genom att de inte behövt betala hyra.

Hon hänvisar till att MFK haft ett benefikt nyttjande­avtal med skolan som har gjort att de i princip haft tillgång till lokaler utan kostnad.

Thomas Eriksson, chef för lokalenheten på utbildningsförvaltningen, är inne på samma spår.

– Oavsett så behöver Maria fritidsklubb sägas upp då de har ett avtal om att nyttja lokaler gratis. Orsaken till att de inte har erbjudits ett hyresavtal är att skolan vill driva fritidsklubb, skriver han i ett mejl till Mitt i.

Många barn har engagerat sig för att rädda sitt fritids.

Många barn har engagerat sig för att rädda sitt fritids.

Inga tydliga avtal

Upplägget för hur MFK och skolan samsats i samma hus har sett olika ut under åren, men grunden till problemet är att man inte haft tydliga avtal på plats, menar rektorn Maria Källmark Molitor.

– Vi borde ha haft avtal kring hur vi samverkar, men vi har inte nått dit i processen. Vi startade med lokalerna. En kommunal verksamhet kan inte ge fördelar till en verksamhet i privat regi – som gratis lokaler. Därför har avtalet sagts upp vilket jag tycker är riktigt.

Den bästa lösning hon ser framför sig är att de som i dag är ansvariga för MFK går över till det kommunala fritids som skolan startar i höst.

Kan det bli aktuellt att MFK blir kvar i skolan om de betalar marknadshyra?

– Jag har inte delegation att skriva lokalavtal och kan inte besvara den frågan. Troligtvis är det beroende av att jag som rektor avsäger mig lokalerna för att de inte behövs för Mariaskolans verksamhet, men vi är trångbodda och behöver alla lokaler som finns.

Kenneth Sundman, verksamhetschef på Maria fritidsklubb.

Kenneth Sundman, verksamhetschef på Maria fritidsklubb.

Pekka Pääkkö

Försökt i flera år

MFK:s verksamhetsledare Kenneth Sundman säger att MFK legat på skolan om att få ett avtal om lokaler i flera år, utan framgång. Att de inte sagt ja till att gå över till den nya, kommunala verksamheten är bland annat för att de menar att de inte får de förutsättningar som behövs för att upprätthålla samma kvalitet på verksamheten som i dag.

– Vi hoppas kunna hitta en lösning om samarbete som gör att vi kan vara kvar i samma lokaler, säger Kenneth Sundman.