Mitt i har berättat att populära Maria fritidsklubb, som sedan 1986 hållit till i Mariaskolan på Södermalm, måste ut ur sina lokaler till sommaren.

Rektorn Maria Källmark Molitor motiverade beslutet med att om skolan ska ha en fristående fritidsverksamhet där måste den upphandlas.

– Det som var juridiskt gångbart för 25–30 år sedan är inte det i dag. Ska vi skapa ett avtal med någon i huset måste det upphandlas eftersom vi är en kommunal verksamhet, sa hon till Mitt i.

Hon får medhåll av Lee Orberson, grundskoledirektör vid utbildningsförvaltningen.

– Det är en fristående huvudman som står för verksamheten som vi köper en tjänst av. I och med det måste en upphandling göras. Där kan vi heller inte styra så att det blir just Maria fritidsklubb som vinner den, säger han.

Av annan åsikt

Enligt Gudrun Rendling, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund, stämmer det dock inte att verksamheten måste upphandlas.

– Maria fritidsklubb är ett fritidshem som drivs av en fristående huvudman som är godkänd av Stockholms stad. De arbetar inte på uppdrag av kommunen. I skollagen finns ett förbud mot att lägga ut undervisning på entreprenad och i det här fallet gäller det också fritidshemmet. Kommunen får inte anlita en fristående huvudman för att bedriva fritidshem och kan därför inte heller upphandla den verksamheten.

En skola kan upphandla en rad saker – till exempel skolskjuts och skolsköterska – men just fritidshemsverksamhet går inte, menar hon.

– Därför finns inga juridiskt tvingande skäl att säga upp fritidset.

Däremot har rektorn rätt att säga upp hyresavtalet, säger Gudrun Rendling.

– Vill hon inte ha kvar dem i lokalerna för att hon vill starta ett eget kommunalt fritids är det möjligt om kommunen säger upp hyresavtalet med Maria fritidsklubb. Men hon kan inte gömma sig bakom att hon är tvungen till det av juridiska skäl och för att hon måste göra en upphandling.

"Det känns supertråkigt," säger Bernard Bennysson Jacobson, 9 år, om att fritidsklubben måste flytta ut ur skolan. Här är han i musikrummet med mamman Erica Jacobson.

"Det känns supertråkigt," säger Bernard Bennysson Jacobson, 9 år, om att fritidsklubben måste flytta ut ur skolan. Här är han i musikrummet med mamman Erica Jacobson.

Pekka Pääkkö

Förankrat ställningstagande

Om det är som Gudrun Rendling säger är det något som ska kollas upp, menar Lee Orberson.

– Vi får undersöka och se vilka bedömningar som ligger till grund för det. De delar av fritidshemsverksamheten som utgör undervisning kan inte läggas ut på entreprenad men övriga delar kan läggas ut på entreprenad. Om Mariaskolan driver fritidshem i egen regi och vill använda en fristående verksamhet behöver de delarna upphandlas.

Han understryker också att Mariaskolan inte på något sätt lägger ner fritidsklubben, utan bara säger upp hyresavtalet.

Maria Källmark Molitor säger att hon har förankrat sitt ställningstagande gällande beslutet med jurister på utbildningsförvaltningen.

– Jag hänvisar dig till dem med dina upphandlingsfrågor och lokaljuridiska frågor, säger hon till Mitt i.

Mitt i har sedan i tisdags sökt jurister vid utbildningsförvaltningen via deras kommunikationsenhet.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholm.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholm.

Naomi Grossman

Stöd i politiken

Beskedet att Maria fritidsklubb måste flytta ut ur skolan väckte kritik bland många vårdnadshavare. Även skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) hade gärna sett att verksamheten fick vara kvar, men påpekar att det är skolans beslut att ta.

– Jag tycker det är olyckligt om en uppskattad fritidsverksamhet inte får fortsätta. Jag förväntar mig att skolan och fritidsklubben fortsätter den dialog de haft och hittar en lösning som gör att de kan vara kvar.