Borttaget. Vid Sveavägen i grubbylund har kommunen tagit bort ett övergångställe, vilket förvånar boende i området, som vill ha det kvar. Foto: Privat

Därför har övergångställen försvunnit

Den senaste tiden har flera övergångsställe tagits bort i Täby något som fått flera Täbybor att undra: Varför?

  • Publicerad 11:18, 21 dec 2021

bilisterna kan vara mindre observanta

Flera har höjt på ögonbrynen när övergångställen tagits bort i Täby kommun. Men enligt kommunen själva kommer borttagningen att bidra till en säkrare gatumiljö.

Ann-Christine Lindqvist som bor i norra Viggbyholm reagerar främst på två borttagna övergångsställen på Viggbyholmsvägen, det ena innan gångtunneln under Roslagsbanan till Södervägen.

– Synnerligen märkligt att man raderar bort den säkerhet som ett övergångsställe utgör särskilt när det är en uttalad skolväg, säger hon.

– För att gå till och från gångtunneln måste man alltid passera över vägen för att gå säkert på trottoaren, säger hon.

Kritiken har kommit in till Mitt i från både från Viggbyholm- och Gribbylundsbor.

Ökar säkerheten

Kommunen har det senaste tiden sett över alla övergångställen i Täby och beslutat att sammanlagt ta bort cirka 35 övergångsställen under hela 2021.

Enligt dem visar forskningen att olycksfallsrisken är större på dessa platser än om ett övergångställe saknas.

– Vi har gjort undersökningar på platsen och på vissa håll har de tagits bort, säger Carolin Rylander, trafikchef på Täby kommun.

Detta har kommunen gjort i syfte att förbättra tryggheten för både gående och bilister menar hon.

– Ett övergångsställe på en plats med relativt lite trafik skapar en falsk trygghet för de gående samtidigt som bilisterna kan vara mindre observanta då det inte händer så mycket. Det blir en falsk trygghet då bilisterna och gångarna är mindre uppmärksamma.

Istället har kommunen på dessa platser sett över bland annat växtlighet runt om, för att öka sikten. Sett över vägmärken och anlagt farthinder på vissa platser.

– Vi har bland annat satt upp en chikanlösning vid Täby Kyrkby, säger Caroline Rylander.

Hur ser du på att flera är kritiska till förändringen?

– Jag kan förstå det, men vi är ute varje dag och kollar på vägarna i kommunen. Men vi träffar gärna medborgarna och förklarar på plats om de har frågor, säger hon.

Men Ann-Christine Lindqvist håller inte med.

– Ett övergångsställe är och har alltid utgjort en säkrare plats för fotgängare, att då borttagningen skulle bidra till en säkrare gatumiljö är en gåta, säger hon.

Samtidigt har ett 10-tal övergångsställen tillkommit på nya platser i kommunen. De finns bland annat sju nya vid nya vid Arninge station, en vid Täby park, tre vid Nytorpsvägen och ett på Djursholmsvägen.

Tas bort för att öka säkerheten

35 övergångställ har tagits bort under 2021 av Täby kommun.

Detta har gjorts för att öka säkerheten. Kommunen menar att "ett övergångsställe på en plats med relativt lite trafik skapar en falsk trygghet".

På tio nya platser har nya övergångstället kommit på plats. Bland annat vid Arninge station, Täby park, tre vid Nytorpsvägen och ett på Djursholmsvägen.

Fakta: Täby kommun

Visa merVisa mindre